Złom odpady metalowe

Podział złomu – metale żelazne i kolorowe

Generowanie odpadów to negatywny, ale też i nieodłączny efekt praktycznie każdej ludzkiej aktywności – każdy z nas każdego dnia pozostawia po sobie pewną ilość śmieci. Na szczęście nie wszystkie muszą trafiać na wysypisko i zatruwać środowisko. Niektóre można wykorzystywać do ponownej produkcji różnych towarów. Do tej kategorii zaliczamy przede wszystkim złom, który dzielimy na dwa kolejne rodzaje – złom żelazny i złom kolorowy.

Czym jest złom żelazny?

Metale żelazne, to jak sama nazwa wskazuje, metale i ich stopy, zawierające żelazo.

Poza czystym żelazem do kategorii tej zaliczamy przede wszystkim stal, która jest materiałem właściwie niezbędnym dla funkcjonowania przemysłu. – mówi przedstawiciel firmy R.R. MetallTo właśnie ze stali wytwarzane są elementy do budowy rozmaitych obiektów architektonicznych, maszyn wykorzystywanych w przemyśle oraz pojazdów.

Innym metalem żelaznym jest żeliwo, które podobnie jak stal stanowi stop żelaza z węglem. Różnica tkwi w proporcjach tego drugiego pierwiastka – w stali wynosi on nie więcej, niż 2,11%, zaś w żeliwie od 2,11 do 6,67%. Warto wiedzieć, że zarówno złom stalowy, jak i żeliwne również podlegają podziałowi. Mówimy zatem o złomie stalowym:

  • Wsadowym – jest to złom, którego kształt i rozmiary umożliwiają wykorzystanie go bezpośrednio jako wkładu w piecu hutniczym do wyrobu stali
  • Niewsadowym – to złom, który musi zostać poddany wstępnej obróbce mechanicznej lub termicznej, zanim zostanie umieszczony w piecu

Złom żeliwny dzielimy z kolei na:

  • Maszynowy – to tak zwane żeliwo ciemne, używane między innymi w produkcji korpusów silników
  • Handlowy – czyli żeliwo białe, wykorzystywane np. do produkcji kaloryferów i urządzeń sanitarnych

Złom kolorowy

Definicja metali kolorowych jest prosta – są to wszystkie metale i ich stopy, które nie są żelazem i nie zawierają go w swoim składzie. Jak łatwo się domyślić kategoria ta jest dużo bardziej obszerna od metali żelaznych i obejmuje takie surowce i materiały jak: miedź, ołów, aluminium, cynk, brąz, mosiądz, znal. Oddzielną kategorię stanowi złom jubilerski, do którego zaliczamy metale wykorzystywane w produkcji biżuterii, a więc przede wszystkim złoto i srebro, a także platynę. Metale te odzyskuje się z odpadów takich jak stare instalacje sanitarne czy kable elektryczne. Należy pamiętać, że odzysk surowca powinien być poprzedzony bardzo dokładną selekcją – niemożliwe jest przetwarzanie zmieszanych ze sobą różnych metali kolorowych, gdyż proces ten polega głównie na ich przetopieniu do nowej formy.

Materiał partnera