sprzet-gasniczy

Podstawowy sprzęt przeciwpożarowy

Skuteczna walka z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia wymaga sięgnięcia po odpowiednie sposoby. Najlepiej znanym środkiem gaśniczym jest oczywiście woda, należy jednak pamiętać, że nie zawsze wolno używać jej do gaszenia pożaru. Gdy płonie np. instalacja elektryczna, użycie wody grozi porażeniem. Co więc powinno wchodzić w skład podstawowego sprzętu przeciwpożarowego?

Zagrożenie pożarem

Istnieje wiele różnych sytuacji grożących zapoczątkowaniem pożaru. W naszej szerokości geograficznej jedyną naturalną przyczyną pożarów są uderzenia piorunów. Znacznie częściej pożar jest wynikiem zaniedbań, wypadków, a nawet celowego zaprószenia czy podpalenia – mówi specjalista z firmy Pirotoks.

Bez względu na przyczynę powstania niebezpiecznej sytuacji, bardzo ważne jest szybkie i precyzyjne reagowanie. Im prędzej rozpoczęta akcja gaśnicza, tym większe prawdopodobieństwo zduszenia pożaru w zarodku i uniknięcia poważnych strat materialnych, a przede wszystkim usunięcia zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Dlatego tak ważne jest, by wszystkie budynki komercyjne, a najlepiej także mieszkalne, wyposażone były przynajmniej w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy, fachowo nazywany podręcznym sprzętem gaśniczym.

Podręczy sprzęt gaśniczy

Podręczy sprzęt gaśniczy służy do gaszenia pożaru w zarodku, czyli w jego pierwszej fazie. Elementy składające się na tę grupę są lekkie i proste w użyciu, dzięki czemu z ich obsługą poradzi sobie każdy dorosły człowiek. Obecność podstawowego sprzętu przeciwpożarowego w zasięgu ręki pozwala reagować natychmiast po zauważeniu niebezpieczeństwa.

Najpopularniejszym urządzeniem do gaszenia pożarów są oczywiście gaśnice. Najmniejsze modele przeznaczone są do samochodów, podczas gdy większe, ale wciąż poręczne i łatwe do przeniesienia, wykorzystuje się do ochrony ppoż. obiektów użyteczności publicznej i budynków przemysłowych.

Środkiem gaśniczym w takich urządzeniach może być woda, lecz zdecydowanie częściej stosowane są gaśnice proszkowe, za pomocą których można gasić pożary typu ABC. Dostępne są także urządzenia wypełnione tzw. czystymi środkami gaśniczymi, których użycie nie powoduje uszkodzeń chemicznych oraz gaśnice CO2, służące do gaszenia urządzeń pod napięciem i pożarów BC.

W miejscach szczególnie narażonych na pożar, takich jak stacje paliw, warsztaty samochodowe itp., często spotykamy także agregaty gaśnicze, zbudowane z kilku gaśnic umieszczonych na dwukołowym wózku i wyposażonych we wspólną dyszę. Urządzenia tego typu wypełnione są środkiem gaśniczym w ilości przekraczającej 20 kg, a dodatkowo wytwarzają strumień o silniejszym natężeniu, niż pojedyncze gaśnice.

Do podstawowego sprzętu przeciwpożarowego zaliczamy także koce gaśnicze o powierzchni ok. 3m2, wykonane z włókien szklanych. Za pomocą koca gaśniczego można w sposób mechaniczny odciąć dopływ powietrza do palących się materiałów. W tym celu należy szczelnie przykryć nim płonący przedmiot.