wykopaliska roboty ziemne sprzet budowlany

Podstawowe rodzaje robót ziemnych

Budowa instalacji podziemnych, dróg, autostrad i wielu innych obiektów wiąże się z koniecznością przeprowadzania robót ziemnych. To właśnie te prace umożliwiają stawianie przeróżnych konstrukcji. Wśród najpopularniejszych znajdują się zaawansowane wykopy i nasypy, ale to oczywiście nie wszystko. Jaki jest podstawowy podział robót tego typu?

Roboty ziemne – jakie głównie wyróżniamy?

Roboty ziemne dzieli się na trzy podstawowe grupy.

  • Prace podstawowe, wśród których są wykopy liniowe i wąskoprzestrzenne, makroniwelacje, niwelacje i przeróżne ukształtowania terenu.
  • Roboty wykończeniowe, czyli wyrównywanie, wykopy pod ławy i stropy, nasypy, mikroniwelacje i aranżacje małej architektury.
  • Prace porządkowe i przygotowawcze, do których należą karczowanie, wycinka, wytaczanie czy też usuwanie darni.

Do wymienionych robót ziemnych używa się przeróżnych maszyn i urządzeń. Bez wątpienia przodują wśród nich ładowarki i koparki, które oddzielają część gruntu i przewożą go w określone miejsce. Koparki mogą być kołowe i gąsiennicowe, zależnie od rodzaju terenu. Na cięższym obszarze najlepiej się sprawdzą te drugie, gdyż gąsienice są idealnie przystosowane do wyboistej ziemi.

Specjaliści używają jeszcze innych maszyn, takich jak walce i równiarki, profilujące nawierzchnie. Walce są niezbędne podczas budowania dróg, a ich głównym zadaniem jest dociskanie podłoża przez wolno obracające się wały.

Wykopy i nasypy – co musisz o nich wiedzieć?

Drugim podstawowym podziałem, jednak bardziej szczegółowym, jest tworzenie wykopów i nasypów. Te pierwsze są przeprowadzane poniżej powierzchni ziemi, nasypy zaś powyżej.

– Wykopy tworzy się z zastosowaniem zgniatarek, spycharek i koparek. To dzięki nim można skutecznie i bezpiecznie usunąć warstwy ziemi na określonym obszarze. Powstają zazwyczaj w celu poprowadzenia instalacji i rurociągów. Dzielimy je na szeroko i wąskoprzestrzenne, zależnie od wymaganego zakresu prac

– mówi specjalista z firmy Kraz z Gdyni.

Nasypy powstają nad powierzchnią terenu i również występują pod różnymi postaciami – wyróżniamy kontrolowane i niekontrolowane. Pierwsze układa się warstwami, niekontrolowane to odkłady zwałowe i pryzmowe. Nasypy tworzy się głównie z gruntów żwirowych, kamienistych i piaszczystych lub materiałów przemysłowych na przykład żużlu.

Jak obrazują powyższe przykłady, roboty ziemne dzielą się na wiele kategorii. Na powodzenie prac ma przede wszystkim wpływ ekipa, która je wykonuje. Warto więc wybrać rzetelnych i renomowanych specjalistów!

Materiał partnera