podatek vat

Podatek VAT. Co warto o nim wiedzieć?

Wiedza na temat podatku VAT przyda się każdemu, bo podatek od towarów i usług (podatek obrotowy) dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Właściciele firm stają się płatnikami VAT po przekroczeniu określonej kwoty obrotu rocznego. Konsumenci płacą podatek VAT automatycznie – jest on doliczany do każdej zawieranej transakcji. Istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych i uniknięcia opłacania podatku VAT.

Co to jest podatek VAT?

Podatek VAT ma stosunkowo długą historię. Wprowadzony został w 1954 roku we Francji, jednak w Polsce został wprowadzony dopiero w 1993 roku. Wcześniej obowiązywały w naszym kraju inne podatki o podobnym charakterze, jednak wprowadzenie podatku obrotowego było niezbędne ze względu na konieczność dopasowania się do wspólnych przepisów Unii Europejskiej. VAT jest podatkiem, który w całości przerzucany jest na konsumenta; nie płaci się go w urzędzie skarbowym, ale zostaje on doliczony do ceny towaru lub usługi. Podatek VAT jest podatkiem od wartości dodanej, który obejmuje m.in.:

  • odpłatną dostawę towarów na terenie kraju,
  • odpłatne świadczenie usług na terenie kraju,
  • eksport oraz import towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe transakcje nabycia towarów za wynagrodzeniem oraz ich dostawę.

Podatek VAT jest opłacany także w przypadku transferów bonów jednego przeznaczenia, które zgodnie z prawem nie mogą zostać zaliczone go towarów oraz usług.

Płatnikiem podatku VAT jest każdy z nas. Danina ta obciąża przede wszystkim konsumentów, jednak przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania jej po przekroczeniu określonej kwoty obrotu, która ustalona została na 200.000 zł. W przypadku niższych obrotów przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od opłacania podatku VAT – wyjaśnia ekspert z firmy Moje Podatki z Grodziska Mazowieckiego.

Kto jest płatnikiem VAT?

Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, a także samodzielnie wykonujące działalność osoby fizyczne. W przypadku podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy następuje w momencie wykonania usługi lub wydania towaru. Wyjątek od tej reguły stanowią m.in. mali podatnicy, którzy mogą skorzystać z odroczenia płatności VAT do momentu otrzymania całej należności za towar lub usługę. Uchylanie się od płacenia podatku VAT jest surowo karane, dlatego przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi VAT oraz przedsiębiorcy zobowiązani opłacać podatek od towarów i usług powinni zawsze zasięgnąć porady specjalistów z zakresu księgowości. Rozliczanie VAT warto powierzyć pracownikom dobrego biura rachunkowego, co pozwoli uniknąć wielu kłopotów i błędów, które mogą sporo kosztować.

Materiał partnera