Opłaty notarialne

Opłaty notarialne. Ile kosztują usługi notariusza?

Zakup nieruchomości, dział spadku, sporządzenie umowy spółki to tylko niektóre czynności prawne, które wymagają zachowania formy aktu prawnego. Kancelarię notarialną odwiedzamy także w innych sytuacjach, np. w celu uzyskania odpisu ważnego dokumentu. Jeśli planujesz wizytę u notariusza, prawdopodobnie zastanawiasz się, ile trzeba zapłacić za świadczone przez niego usługi.

Za wykonywane w kancelarii czynności notariusz pobiera opłatę, jednak cen poszczególnych usług nie ustala on samodzielnie. Działalność notariuszy regulowana jest przez Prawo o notariacie, a wysokość pobieranych przez niego opłat wynika m.in. z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Opłaty notarialne – za co płacimy w kancelarii

Wysokość opłaty notarialnej uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju wykonywanej czynności prawnej. W skład opłat wchodzi wynagrodzenie notariusza, obliczane na podstawie aktualnej taksy notarialnej, podatki wynikające z dokonania danej czynności prawnej (np. PCC przy zawieraniu umowy sprzedaży mieszkania), a w niektórych sytuacjach również opłaty sądowe czy opłaty za wpisy do rejestrów urzędowych.

Maksymalną kwotę, jaką notariusz może pobrać za dokonanie danej czynności prawnej, nazywamy taksą notarialną. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, jej maksymalną kwotę określa minister sprawiedliwości. Oznacza to, że notariusz nie może zażądać za usługę opłaty wyższej, niż przewidziana ustawowo.

Taksa notarialna w 2019 roku

Stawki taksy notarialnej ujmowane są w rozporządzeniu na dwa sposoby: jako konkretna kwota za daną czynność lub jako wartość procentowa transakcji – wyjaśnia ekspert z wrocławskiej Kancelarii Notarialnej Agnieszka Richter-Witosza i Dominik Sterc.

Stałe opłaty notarialne dotyczą czynności takich jak m.in. sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej (400 zł), sporządzenie testamentu (50 zł), testamentu zawierającego zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku (150 zł) i testamentu zawierającego zapis windykacyjny (200 zł), odwołanie testamentu (30 zł) czy oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (50 zł). Ponadto stała taksa notarialna obejmuje sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów (6 zł/strona), poświadczeń oraz za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia (40 zł).

W większości sytuacji taksa notarialna zależy jednak od wartości przedmiotu czynności notarialnej. I tak dla transakcji o wartości do 3000 zł wynosi ona 100 zł; powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł; 4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł; 5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł; 6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł; 7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Oczywiście suchy wyciąg z ustawy może być trudny do zinterpretowania. Dlatego spróbujmy posłużyć się przykładem. Przypuśćmy, że udajesz się do kancelarii notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego o wartości 370000 zł. W takim przypadku maksymalny koszt wizyty w kancelarii wyniesie 9406.87 zł. Nie oznacza to jednak, że za wykonanie usługi notariusz pobierze prawie 10000 zł. Z tej kwoty 7400 zł to podatek od czynności cywilnoprawnych, a 200 zł – opłaty sądowe. Na opłaty notarialne w tej sytuacji składa się taksa notarialna – 1125 zł, wniosek o wpis do ksiąg wieczystych – 200 zł oraz sporządzenie wypisów – ok. 150 zł (w zależności od ilości stron). Trzeba przy tym pamiętać, że opłaty notarialne obłożone są 23% podatkiem VAT.

Materiał partnera