Odzież robocza BHP. Jakie standardy musi spełniać?

Nie w każdym zawodzie pracownik może wykonywać swoje obowiązki we własnych ubraniach. W przypadku wielu prac, zwłaszcza fizycznych, wymagane jest stosowanie odzieży roboczej, a często również ochronnej, przy czym obowiązek zaopatrzenia w nią zatrudnianych osób spoczywa na pracodawcy. To, które zawody wymagają stosowania odzieży roboczej, określają przepisy BHP.

Odzież robocza wymagana jest m.in. podczas prac wykonywanych przy maszynach przemysłowych czy prac budowlanych. Podstawowym zadaniem odzieży roboczej BHP jest zabezpieczenie pracowników i ich własnych ubrań przed zabrudzeniami. Z kolei elementy odzieży ochronnej, a więc np. kaski budowlane, maski spawalnicze i nauszniki antyhałasowe, służą przede wszystkim bezpieczeństwu pracowników.

Zawiłości BHP – odzież robocza i ochronna

Odzieżą roboczą nazywamy te elementy ubioru, które zabezpieczają bądź zastępują własną odzież pracownika i chronią go przed zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia. Stosowanie odzieży roboczej ma też zapobiegać przyspieszonemu zużywaniu się odzieży osobistej. Natomiast odzież ochronna ma z założenia zabezpieczać pracownika przed zagrożeniami wynikającymi z charakteru wykonywanych zadań – mówi ekspert z PSB Mrówka Nasielsk.

Wprowadzane zmiany w polskim ustawodawstwie, wynikające z konieczności dostosowania się do norm europejskich, włączają odzież roboczą do grupy odzieży ochronnej. W związku z powyższym, odzież robocza BHP musi spełniać wymagania dla odzieży ochronnej I kategorii wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, a jej producenci oraz importerzy zobowiązani są do przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Standardy odzieży roboczej BHP

Do I kategorii odzieży ochronnej zalicza się elementy chroniące pracowników przed minimalnymi zagrożeniami, a więc nieszkodliwymi dla zdrowia zabrudzeniami, uszkodzeniami mechanicznymi o powierzchniowych skutkach, oddziaływaniem czynników atmosferycznych i gorących czynników o niewielkim stopniu zagrożenia.

Dokładne wymagania dla odzieży ochronnej określają poszczególne normy, w tym: PN-EN ISO 13688:2013-12 (wymagania ogólne), PN-EN ISO 11611 (odzież dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne), PN-EN 343 (odzież do ochrony przed deszczem), PN-EN 381-9 (dla użytkowników pilarek łańcuchowych) itd.

Określenie osobnych wymagań dla odzieży roboczej BHP przeznaczonej do pracy w różnych zawodach jest oczywiste, uniemożliwia jednak stworzenie jednego, uniwersalnego zestawienia standardów dla tego typu odzieży. Cechą wspólną wszystkich ubrań roboczych powinna być duża wytrzymałość na warunki panujące na danym stanowisku pracy, trwałość i bezpieczeństwo użytych materiałów. Bardzo ważną kwestią jest również wygoda – strój roboczy nie może utrudniać pracownikowi poruszania się ani obniżać komfortu pracy.

Materiał partnera