Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Odszkodowanie za wypadek samochodowy – kiedy i komu przysługuje?

Jak podają policyjne statystyki, w Polsce każdego roku dochodzi do około trzydzieści tysięcy wypadków samochodowych. Przeciętna liczba poszkodowanych w takich zdarzeniach sięga prawie trzydziestu pięciu tysięcy, z czego niemal trzy tysiące to niestety ofiary śmiertelne. Większość osób, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych może liczyć na odszkodowanie. Sprawdźmy zatem komu i kiedy się ono należy oraz jaka jest jego wysokość?

Kiedy mamy prawo domagać się odszkodowania za wypadek samochodowy?

Okoliczności uprawniających nas do występowania o odszkodowanie za wypadek samochodowy jest bardzo wiele. Generalnie roszczenia takie można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią odszkodowania majątkowe, które mają pokryć szkody powstałe w pojeździe. Dla osoby, której pojazd uległ uszkodzeniu wypłata następuje z polisy OC sprawcy zdarzenia. Co ważne, jeśli sprawca posiada polisę AC, to może z niej pokryć koszty naprawy swojego samochodu. Szkody majątkowe są stosunkowo łatwe do wyliczenia, dlatego dość rzadko ubezpieczyciele odmawiają ich wypłaty. Zupełnie inaczej jest w przypadku szkód osobowych, bowiem zdrowie i życie ludzkie są bezcenne. Jak wyjaśnia ekspert firmy Meritum z Bielsko-Białej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych:

Szkody osobowe mogą być pokrywane z wielu polis. Po pierwsze z polisy OC sprawcy wypadku, która jest ubezpieczeniem obowiązkowym i musi ją posiadać każdy pojazd. Co ważne o odszkodowanie mogą wystąpić także poszkodowani podróżujący razem ze sprawcą zdarzenia, a nawet on sam, o ile doznał jakichś obrażeń. Kolejną grupę polis gwarantujących wypłatę odszkodowania stanowią polisy dobrowolne od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie takie może wykupić właściciel pojazdu i obejmuje on wszystkie osoby podróżujące w aucie. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku szkód osobowych można występować o roszczenia z kilku rodzajów polis. Tak więc osoba poszkodowana ma prawo do odszkodowania z polisy sprawcy oraz własnej, jeśli taką posiada. Wysokość odszkodowań zależy głównie od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jakiego na skutek wypadku doznała osoba poszkodowana. W przypadku ciężkich obrażeń są to niekiedy bardzo wysokie kwoty. Stąd też wiele firm ubezpieczeniowych próbuje zaniżać te wypłaty. Czasami osoby poszkodowane stając przed perspektywą długich batalii sądowych, zgadzają się na warunki zaproponowane przez ubezpieczyciela, tracąc nawet dziesiątki tysięcy złotych, które słusznie im się należą.

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania za wypadek samochodowy?

Już sam wypadek samochodowy bez względu na obrażenia osób biorących w nim udział jest dla poszkodowanych szokiem. Dlatego większość z nich nie myśli wtedy o gromadzeniu dowodów mogących pomóc w otrzymaniu odszkodowania. Jest to zupełnie zrozumiałe, bo w takich sytuacjach ludzie koncentrują się na wezwaniu pomocy. Jednak, gdy tylko stan zdrowia poszkodowanych na to pozwala, powinni oni wystąpić do odpowiednich służb o dokumentację potwierdzającą zdarzenie. Od policji mają prawo otrzymać dane sprawcy wypadku, a od szpitala dokumentację medyczną potwierdzającą doznane obrażenia. Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów należy wystąpić do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Można to zrobić samemu lub poprzez firmy  specjalizujące się w dochodzeniu roszczeń, które dzięki swojemu doświadczeniu zrobią to sprawniej niż osoby poszkodowane. Dodatkową zaletą skorzystania z usług takich podmiotów jest kompleksowe podejście do sprawy, począwszy od pomocy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów, aż po prowadzenie rozmów z firmami ubezpieczeniowymi.

Materiał partnera