odsysacz spalin

Odsysacze spalin jako rozwiązanie dla straży pożarnej

Odsysacze spalin przeznaczone dla straży pożarnej i innych służb ratunkowych dają możliwość usuwania spalin z pomieszczenia, z którego wyjeżdża pojazd. Odsysacze mogą być montowane w różnych wariantach, w zależności od specyfiki stanowisk, na których są parkowane samochody. Dostępne opcje dają możliwość automatycznego sterowania wyłączaniem i włączaniem systemu.

Korzyści ze stosowania odsysaczy spalin

Uruchomienie silnika pojazdu wewnątrz pomieszczenia powoduje emisję spalin zawierających wiele substancji szkodliwych dla zdrowia, w tym związki ołowiu, siarki, azotu, a także trujący tlenek węgla. W przypadkach, gdy rozruch auta jest konieczny, np. przy wyjeździe z garażu, wykonywaniu czynności obsługowych czy sprawdzaniu działania poszczególnych podzespołów najlepszym rozwiązaniem jest używanie odsysaczy spalin. Urządzenia tego typu wychwytują wszystkie gazy wydostające się z rury wydechowej i wyprowadzają je poza budynek, korzystając z dedykowanej instalacji wentylacyjnej – wyjaśnia przedstawiciel firmy Klimawent, specjalizującej się w przemysłowych urządzeniach wentylacyjnych.

Odsysacze spalin sprawdzają się dobrze w różnych zastosowaniach. Korzysta się z nich m.in. w warsztatach zajmujących się obsługą pojazdów, w stacjach diagnostycznych czy w zajezdniach autobusowych. W takich przypadkach na rury wydechowe aut zakładane są specjalne obejmy wraz z rurami, a mechanicy mogą bez ryzyka zatrucia się spalinami wykonywać czynności związane z naprawą czy regulacją rozmaitych podzespołów.

Odsysacze spalin są dostępne w różnych wariantach wykonania. Do zastosowań warsztatowych oferuje się urządzenia bębnowe, szynowe, a także o konstrukcji mieszanej oraz przenośne. Odsysacze bębnowe są wyposażone w możliwość zwijania przewodu służącego do odprowadzania spalin. Są montowane na pewnej wysokości nad stanowiskiem obsługowym. Mechanizm bębna odpowiedzialny za zwijanie lub odwijanie przewodu może być uruchamiany mechanicznie albo za pośrednictwem silnika elektrycznego.

Odsysacze szynowe są podłączane do umieszczonej nad stanowiskiem szyny samouszczelniającej. Przewód odprowadzający spaliny może być przesuwany wzdłuż szyny. Jego ruch można kontrolować za pomocą montowanego w ruchomym wózku napędu. To rozwiązanie nadaje się tam, gdzie zachodzi konieczność obsługi większej liczby stanowisk. Możliwe jest wykonanie szyny w formie pętli umieszczonej nad wieloma miejscami służącymi do napraw czy obsługi aut.

Konstrukcje mieszane wykorzystają przesuwające się wzdłuż szyn wózki, które dodatkowo są wyposażone w bębny przeznaczone do zwijania przewodów. W przypadku odsysaczy mobilnych cała konstrukcja jest zainstalowana na wózku jezdnym, który można dowolnie przemieszczać.

Specjalnym rodzajem odsysaczy spalin są urządzenia przeznaczone dla służb, które muszą szybko wyprowadzać swoje pojazdy, np. dla straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego.

Typy odsysaczy spalin przeznaczone dla straży pożarnej

Odsysacze spalin dla straży pożarnej, pogotowia ratunkowego bądź innych służb, które muszą bez zbędnej zwłoki uruchomić i wyprowadzić z garaży swoje pojazdy, powinny być odpowiednio przystosowane do tego zadania. Najważniejszą cechą takich systemów jest możliwość szybkiego i automatycznego rozłączenia przewodu spalinowego od rury wydechowej.

W nowoczesnych odsysaczach spalin stosuje się w tym celu specjalnie wyprofilowane ssawy, a cały mechanizm jest dodatkowo przytwierdzany do elementów nadwozia za pomocą elektromagnesu. Cały system może mieć różną konstrukcję i korzystać zarówno z szyny samouszczelniającej, jak i rozciągającego się elastycznego przewodu, albo specjalnego balansera. W każdym z tych przypadków wraz z ruchem auta po prowadnicach przesuwa się wózek, do którego zamocowana jest rura odprowadzająca spaliny. Przemieszczanie się wózka odsysacza spalin następuje wzdłuż prowadnic umieszczonych obok stanowiska na odpowiedniej wysokości. Gdy wózek dojeżdża do końca prowadnicy, zamontowany w urządzeniu wyłącznik krańcowy dezaktywuje elektromagnes, co sprawia, że połączenie rury wydechowej i przewodu spalinowego zostaje rozłączone.

Systemy odsysaczy spalin dla straży pożarnej mogą być wyposażone w sterowanie radiowe. W takim przypadku wyłączenie wentylatora po tym, jak auto opuści swoje stanowisko, następuje z wybranym opóźnieniem, co pozwala na usunięcie całości spalin znajdujących się w instalacji. Przy powrocie auta system może być również zdalnie aktywowany, umożliwiając sprawny odbiór spalin z parkowanego auta.

Odsysacze spalin dla straży pożarnej są dostępne w trzech rodzajach konstrukcji. Przewody odprowadzające spaliny mogą być przekazywane do wentylatorów wyprowadzających spaliny za pośrednictwem swobodnie zwisającego przewodu elastycznego. Odcinek rury odprowadzającej łączącej się z autem jest w odpowiednim miejscu przymocowany do poruszającego się wzdłuż belki balansera. Odsuwanie się wózka od miejsca, gdzie przewód dochodzi do wylotu poza pomieszczenie sprawia, że część przewodu zgina się pod własnym ciężarem i zwisa w dół. Podczas przesuwania się wózka przy wyjeździe pojazdu wózek przesuwa się, a zwisający przewód podnosi się do góry. To rozwiązanie nadaje się do budynków, gdzie auta pokonują stosunkowo krótki odcinek, a miejsce pod zainstalowanym przewodem spalinowym jest wolne.

Inną opcją jest rozciąganie elastycznej rury odprowadzającej, która łączy przemieszczający się po prowadnicy wózek z wyprowadzeniem spalin z pomieszczenia. Odcinek przewodu między wózkiem a wyprowadzeniem jest utrzymywany w poziomie wzdłuż prowadnicy dzięki specjalnym uchwytom. Wielką zaletą tego rozwiązania jest to, że poza przemieszczającym się przewodem łączącym wózek i rurę wydechową przez pomieszczenie nie przemieszcza się żaden inny fragment instalacji.

Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie szyny samouszczelniającej. W tym przypadku wózek wraz z przewodem spalinowym przemieszcza się wzdłuż szyny. Takie rozwiązanie jest bardziej kompaktowe  i daje możliwość przejazdu na znacznie większej odległości, ponieważ dystans nie jest ograniczany ani przez długość rozszerzającego się przewodu, ani jego możliwe swobodne ugięcie.

Materiał partnera