Odprawy celne eksportowe i importowe

Odprawy celne eksportowe i importowe

Zgodnie z definicją, odprawa celna polega na dokonaniu wszystkich czynności zawartych w zasadach postępowania celnego, dotyczących przewozu towaru, osób i bagażu przez granicę celną danego państwa. Innymi słowy, jest to zgłoszenie wszystkich przewożonych towarów podlegających kontroli do urzędu celnego i przedstawienie właściwej dokumentacji. Celem procesu jest sprawdzenie danych zawartych w dokumentach oraz kontrola towarów. Czas trwania odprawy jest uzależniony od złożoności procedury i najczęściej kończy się po kilku dniach. Odprawę celną możemy podzielić na: eksportową – dotyczącą przewożenia towarów za granicę oraz importową – związaną z przywozem produktów do kraju. Czym charakteryzują się poszczególne typy odprawy?

Czym zajmuje się agencja celna?

Zarówno w przypadku odprawy eksportowej, jak też importowej przy wypełnianiu formalności warto skorzystać z pomocy specjalistów. Agencje celne zajmują się pośrednictwem w kontaktach z urzędem celnym. W imieniu klienta przygotowują odpowiednią dokumentację, dokonują weryfikacji certyfikatów oraz zgłoszenia celnego. Oprócz tego, wyliczają wysokość opłat oraz określają wartość towarów. Dlaczego warto skorzystać z pomocy agencji?

Jak tłumaczy ekspert z  firmy spedycyjnej i transportowej Vomax: Odpowiednia organizacja eksportu i importu towarów jest wbrew pozorom dużo poważniejszym zadaniem, niż może się to wydawać. Dokładne wypełnienie formalności i dobrze zaplanowana logistyka zapewnia terminową dostawę towarów, co jak wiadomo ma we współczesnym świecie znaczenie kluczowe.

Odprawa celna eksportowa – charakterystyka

Odprawa celna eksportowa ma na celu uzyskanie pozwolenia na wywóz towarów poza granicę państwa. Procedura wymaga dostarczenia odpowiednich dokumentów do urzędu celnego. Odprawa może być przeprowadzona w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy. Eksporter musi przedstawić: fakturę uwzględniającą wartość towarów oraz zezwolenia na ich przewóz. Konieczne jest także posiadanie certyfikatów dotyczących składu chemicznego i surowcowego produktów.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie uzgodnień taryfowych. Odprawa celna eksportowa nie kończy się jednak wraz z wydaniem zgody na przewóz. Po wyprowadzeniu towarów za granicę należy dokończyć procedurę poprzez tak zwane zamknięcie eksportu. Dokument potwierdzający zakończenie procesu powinien być wydany przez urząd celny, który prowadził odprawę.

Jak przebiega odprawa celna importowa?

Odprawa celna importowa jest konieczna do przywozu towarów z zagranicy. Wymaga sporządzenia zgłoszenia celnego oraz dołączenia odpowiednich wniosków, podobnie jak w przypadku odprawy eksportowej. Oprócz tego, należy dokonać uiszczenia opłat celnych i podatkowych.

Koszty są uzależnione przede wszystkim od specyfiki i gabarytów towarów. Po przedstawieniu dokumentacji i certyfikatów przez importera, urząd celny może dodatkowo  zażądać okazania dokumentów przewozowych. Często są one niezbędne do wypełnienia procedury.

Materiał partnera