Serwis i konserwacja wind

Nowa winda dla osób niepełnosprawnych – tryb postępowania i warunki eksploatacji

Niepełnosprawni w hotelach, galeriach handlowych, dworcach, muszą korzystać ze specjalnych wind dla niepełnosprawnych. Obecnie coraz więcej przedsiębiorców stawia na rozwiązania, ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym. Przed montażem takiej windy potrzebna jest weryfikacja i badania terenowe, a także zapewnienie odpowiednich warunków eksploatacji.

Czym są nowe windy dla niepełnosprawnych?

Windy dla niepełnosprawnych, czyli urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, składają się najczęściej z podestu i mechanizmu podnoszenia. Mają zazwyczaj napęd elektryczny lub hydrauliczny. Dzięki nim osoby niepełnosprawne również mogą sprawnie poruszać się w obrębie różnych budynków.

Jaki tryb postępowania obejmuje nowe windy dla niepełnosprawnych?

Jeżeli dane przedsiębiorstwo chce zamontować u siebie windę dla niepełnosprawnych (objętą obowiązkowym dozorem technicznym), musi wpierw dokonać pisemnego wniosku do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Do owego dokumentu trzeba dołączyć dwa komplety dokumentacji do każdej z wind.

Następnym krokiem jest weryfikacja dokumentacji przez inspektora organu dozoru technicznego. Ów urzędnik uzgadnia z przedsiębiorcą termin i miejsce przeprowadzenia badań technicznych. Podaje także szczegółowe wymagania dotyczące sposobu przygotowania urządzenia do inspekcji.

Jeżeli badania terenowe osiągną pozytywny wynik, inspektor Urzędu Dozoru Technicznego wystawia protokół i wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację. Przedsiębiorca (użytkownik) otrzymuje książkę rewizji i rachunek za badanie.

Warunki eksploatacji nowych wind dla niepełnosprawnych

Windy dla niepełnosprawnych (podlegające dozorowi technicznemu) muszą być eksploatowane zgodnie z instrukcją eksploatacji. Należy wyposażyć je w stanowiskową instrukcję obsługi (opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji). Trzeba także zobowiązać się do właściwej konserwacji urządzenia. Serwis i konserwacja wind musi być wykonywany w określonych terminach.

Przedsiębiorca powinien także założyć dla każdej windy dziennik konserwacji (prowadzony przez konserwującego), w którym odnotowuje się wszystkie wykonywane czynności serwisowe.

Jaki serwis dla nowych wind?

W Polsce istnieje wiele serwisów, przeprowadzających kompleksowe remonty i konserwację nowoczesnych wind dla niepełnosprawnych (a także tych zarejestrowanych wcześniej). Przykładem takiego miejsca jest firma DOLPOL-DŹWIG z Wrocławia, która specjalizuje się w instalacji, remontach i modernizacjach różnych wind i dźwigów osobowych. Serwisy usuwają drobne usterki i wykonują generalne remonty wind.

Materiał partnera