Niwelacja terenu przed ułożeniem kostki brukowej

Niwelacja terenu przed ułożeniem kostki brukowej

Niwelując teren przed ułożeniem kostki brukowej, trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad. Ma to szczególne znaczenie zarówno dla wytrzymałości nawierzchni podczas późniejszego korzystania, jak i dla estetyki całego zlecenia. Odpowiednie prace wykonawcze gwarantują skuteczne odwodnienie i pozwalają na dobre wypoziomowanie kostki. Na czym dokładnie polega proces niwelacji terenu przed ułożeniem kostki brukowej?

Niwelacja terenu jako ważny etap podczas układania kostki brukowej

Technologia układania nawierzchni z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej obejmuje kilka następujących po sobie etapów. Dokładne przestrzeganie ich kolejności oraz dokładność podczas wykonywania prac pozwalają na uniknięcie błędów wykonawczych. Jednocześnie gwarantują wieloletnią satysfakcję z użytkowanego obszaru. Pomyłki popełnione podczas nieumiejętnego układania kostki brukowej są trudne, a czasami nawet niemożliwe do eliminacji. Wiążą się też z wysokimi kosztami związanymi z próbami ich usunięcia.

Proces tworzenia nawierzchni z kostki brukowej musi być poprzedzony sporządzeniem projektu. Jest to pierwszy i jeden z najważniejszych etapów, warunkujący powodzenie wszystkich wykonywanych czynności. W dokumencie powinno się uwzględnić informacje takie jak wymiary nawierzchni, jej przeznaczenie czy planowane obciążenia.

Trzeba zwrócić uwagę również na sposób odwodnienia, planując spadki poprzeczne i podłużne. Ważny okazuje się także rysunek nawierzchni wraz ze wzorem kostki i sposobem jej układania. Projekt pozwala na ułatwienie i przyspieszenie prac wykonawczych, w tym przeprowadzenie prawidłowej niwelacji terenu.

Niwelacja terenu — na czym polega?

Proces niwelacji obejmuje wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego oraz jego wyprofilowanie zgodnie z poziomem przyszłego chodnika czy tarasu. Prace te wymagają szczególnej ostrożności i staranności, ze względu na kształt przyszłej nawierzchni, jej trwałość i odwodnienie. Z tego powodu warto je zlecić profesjonalistom, np. z firmy Jagra.

Niwelacja polega na tworzeniu w gruncie docelowych spadków podłużnych i poprzecznych tak, aby wszystkie warstwy podbudowy miały w każdym miejscu jednakową grubość. Nachylenie powierzchni zależy od zaprojektowanych warunków odwodnienia i wynosi 0,5-3%. Niwelacji terenu dokonuje się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnianie jego ubytków według rzędnych wysokościowych określonych dzięki zastosowaniu urządzeń geodezyjnych. Na zakończenie wykonuje się zagęszczenie gruntu płytami wibracyjnymi lub walcami drogowymi.

Materiał partnera