usługi komunalne

Narzędzia niezbędne w obsłudze komunalnej

Obsługa komunalna obejmuje szereg działań związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów publicznych, w tym obszarów miejskich i terenów zielonych. Chodzi tu w szczególności o prace ogrodnicze, ziemne czy rolne, dzięki którym na wspomnianych obszarach panuje czystość i porządek, Jakie narzędzia wykorzystuje się, aby utrzymać drogi, parki, chodniki i inne takie miejsca w dobrym stanie?

Urządzenia ogrodnicze

Jednym z najważniejszych elementów obsługi komunalnej, zarówno w miastach, jak i poza nimi, są prace ogrodnicze. Tereny zielone spotykamy na każdym kroku – to nie tylko lasy, łąki i ogrody, ale także skwery, parki czy pasy zieleni przy ulicach i chodnikach. Wszędzie tam potrzebna jest kompleksowe gospodarowanie zielenią – pielęgnacja trawników, krzewów i drzew, a także wywóz odpadów. Do podstawowych prac ogrodniczych wchodzących w zakres obsługi komunalnej zaliczyć można koszenie trawy. W tym celu niezbędne jest posługiwanie się nowoczesnymi kosiarkami. Komunalne urządzenia tego typu powinny być niezawodne i wytrzymałe, a także funkcjonalne. W ofertach renomowanych firm dostarczających maszyny do obsługi komunalnej, czego przykładem jest Grupa Jackonet, znajdziemy różne modele kosiarek, w tym kosiarki żyłkowe, listwowe, samojezdne, z zasobnikiem bądź bez. Ciekawym rozwiązaniem są również agregaty koszące do mini ciągników. Na większych obszarach wykorzystuje się bogato wyposażone kosiarki komunalne. Z wysoką trawą dobrze radzą sobie z kolei specjalne karczownice. Ponadto do pielęgnacji terenów zielonych wykorzystuje się również glebogryzarki, które spulchniają i przygotowują podłoże pod siew.

Maszyny do innych prac komunalnych

Prace ogrodnicze to tylko jedna z usług wchodzących w zakres prac komunalnych. Utrzymanie w czystości miast i terenów zielonych polega bowiem również na innych działaniach, związanych z usuwaniem odpadów, odśnieżaniem oraz czyszczeniem i zabezpieczaniem powierzchni. W naszej strefie klimatycznej szczególnie istotne są prace w sezonie zimowym mające na celu usuwanie śniegu. Do takich zadań wykorzystuje się przede wszystkim pługi śnieżne oraz spychacze ostrokrawędziowe. Równie ważna jest ochrona powierzchni i zapobieganie poślizgom na ulicach oraz chodnikach. W tym celu wykorzystuje się maszyny do posypywania podłoża, np. rozsiewacze piasku i soli. Obsługa komunalna obejmuje również czyszczenie dróg i ciągów pieszych oraz rowerowych z kurzu, liści i innych zanieczyszczeń. Tutaj idealnie sprawdzają się zamiatarki ze szczotkami, myjki ciśnieniowe, a także specjalne odkurzacze komunalne. Warto również wspomnieć o praktycznych, wielofunkcyjnych maszynach komunalnych, takich jak ciągniki jednoosiowe oraz nośniki narzędzi, które można wyposażyć w różnego rodzaju agregaty.

Materiał partnera