pogrzeb

Najważniejsze formalności przed pogrzebem

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest bardzo trudnym doświadczeniem, jednak w pierwszym okresie po odejściu zmarłego konieczne jest dopełnienie wielu formalności. Większością z nich trzeba zająć się jeszcze przed pochówkiem, a niektórymi nawet przed skontaktowaniem się z zakładem pogrzebowym. W poniższym tekście wyjaśniamy, o co należy zadbać w pierwszej kolejności.

Organizacja pochówku wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności. Częścią z nich muszą zająć się najbliżsi zmarłego, inne można przekazać pracownikom domu pogrzebowego.

Karta i akt zgonu

Sposób uzyskania karty zgonu zależy w dużej mierze od okoliczności śmierci. Jeśli nastąpiła ona w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym przebywał zmarły. Jeżeli jednak zgon nastąpił w domu, rodzina musi wezwać na miejsce lekarza. W godzinach pracy przychodni należy wezwać lekarza rodzinnego, zaś czasie wolnym od pracy wzywamy lekarza pogotowia ratunkowego.

Karta zgonu wystawiana jest na miejscu przez lekarza. Rodzina otrzymuje tylko jeden egzemplarz tego dokumentu. Będąc w posiadaniu karty zgonu, należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który w tej chwili może już zabrać ciało do kostnicy.

Karta zgonu jest też podstawą uzyskania aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego (właściwym dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć). Co ważne, na zgłoszenie zgonu w USC mamy 3 dni.  Jeśli przyczyną śmierci była choroba zakaźna, na zgłoszenie mamy 24 godziny. Oprócz karty zgonu w urzędzie należy przedstawić dowód osobisty zmarłego.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności: małżonek lub dzieci osoby zmarłej, najbliżsi krewni i powinowaci, osoby mieszkające w lokalu, w którym doszło do śmierci, osoby obecne przy zgonie lub osoby, które przekonały się o nim naocznie, administrator budynku, w którym nastąpił zgon. Wymienione osoby mogą też upoważnić do sporządzenia aktu zgonu dom pogrzebowy.

USC wydaje skrócony odpis aktu zgonu bezpłatnie w trzech egzemplarzach. Odpisy będą potrzebne przy załatwianiu formalności pogrzebowych i kremacji, a później podczas postępowania spadkowego — wyjaśnia nasz rozmówca z Domu Pogrzebowego Hades w Lublinie.

Formalności w zakładzie pogrzebowym

Decydując się na współpracę z konkretnym domem pogrzebowym, należy dostarczyć kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego oraz zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek renty albo emerytury. Dokumenty te będą potrzebne do załatwienia pozostałych formalności związanych z uzyskaniem zasiłku pogrzebowego, z którego można sfinansować pochówek.

Ostatnim już wyzwaniem będzie organizacja pogrzebu. Najważniejsze jest ustalenie z pracownikiem domu pogrzebowego daty i miejsca pochówku oraz szczegółów nabożeństwa. Rodzina wybiera też trumnę lub urnę na prochy w przypadku kremacji. Stopień zaangażowania w pozostałe przygotowania uzależniony jest od chęci i możliwości bliskich zmarłego. Wszystkie szczegóły w tym zakresie można omówić z pracownikami zakładu.

Materiał partnera