Najważniejsze cechy dobrego adwokata

Adwokat to zawód zaufania publicznego. Powierzamy mu prowadzenie naszych osobistych spraw, dzieląc się z nim nieraz największymi tajemnicami. Dobry adwokat to przede wszystkim osoba, do której będziemy mieli całkowite zaufanie. Szukając adwokata, warto skorzystać z usług specjalisty z polecenia. Jeśli jednak musimy sami znaleźć adwokata, zwracajmy uwagę na jego konkretne cechy. Jakie?

Dobry adwokat to osoba łącząca doświadczenie, solidną wiedzę oraz wysokie kompetencje społeczne. Sprawdź najważniejsze cechy dobrego adwokata.

Kompetencje i wiedza

Dobry adwokat to osoba posiadająca solidną wiedzę. Ponieważ jednak prawo jest bardzo rozległą dziedziną ważne, aby adwokat specjalizował się w jednej dziedzinie. Aplikacja, praktyki oraz zdobywanie doświadczenia to podstawa.

Ważne, aby taka osoba miała opanowany kodeks prawa, a jednocześnie posiadała szerokie doświadczenie w jego stosowaniu.

Profesjonalizm, lojalność i dyskrecja

Dobry adwokat będzie profesjonalistą w swojej dziedzinie, co znaczy, że nie będzie podatny na niczyje wpływy oraz naciski i kierować się będzie wyłącznie zaleceniami swojego klienta. Co więcej, adwokatów obowiązuje tajemnica adwokacka, oznaczająca, że wszelkie informacje wyjawiane przez klienta pozostają między nim a adwokatem i to klient decyduje, które mają być ujawnione. Dobry adwokat, to adwokat szanujący tajemnicę adwokacką.

Lojalność oznaczać będzie z kolei, że w swoich działaniach adwokat kierować się będzie jedynie dobrem klienta i to jego ochronie będzie podporządkowywał wszelkie swoje działania.

Kontaktowość i empatia

Dobry adwokat, jak adwokat Katarzyna Kamieniowska, to osoba, cechująca się nie tylko wysokim kompetencjami zawodowymi, lecz również psychologicznymi. Powinien łatwo nawiązywać kontakt, wzbudzać zaufanie i być otwarty na innych ludzi. Co więcej, dobry adwokat będzie osobą pełną empatii. Ta cecha charakteru spowoduje, że z łatwością wczuje się w trudne położenie swoje klienta, a także stanie się w naszych oczach autentyczny. W tym zawodzie niezwykle liczy się także umiejętność słuchania. Dopiero bowiem po wysłuchaniu całej historii klienta, a także zapoznaniu się z jej najdrobniejszymi szczegółami, adwokat będzie w stanie przybrać odpowiednią dla niego linię obrony. Będzie cierpliwe odpowiadał na wszystkie pytania swojego klienta, starając się jak najprostszymi słowami wyjaśnić, jaki będzie dalszy ciąg postępowania.

Materiał partnera