układ hydrauliczny

Najczęstsze usterki układów hydraulicznych

Układy hydrauliczne powszechnie wykorzystuje się w branży przemysłowej, rolniczej oraz motoryzacyjnej. Są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych wielu maszyn i pojazdów. Układy hydrauliczne wyróżniają się dość prostą budową i długowiecznością, przez co bardzo rzadko się psują. Ważne jest jednak, aby odpowiednio je eksploatować i poddawać regularnym przeglądom. Podpowiadamy, jakie usterki najczęściej występują w układach hydraulicznych.

Co może się zepsuć w układzie hydraulicznym?

Najważniejszym elementem konstrukcji układu hydraulicznego jest pompa. Jej usterka powoduje zaburzenia w pracy całego systemu. W pompie uszkodzone może być sprzęgło, elementy tłoczne lub zawór. Również przewody i filtry mogą podlegać zużyciu i awariom. Usterki pomp hydraulicznych najczęściej są spowodowane niewłaściwą eksploatacją, co oznacza, że można im skutecznie zapobiegać.

Więcej na ten temat mogą powiedzieć specjaliści z Zakładu Hydrauliki Siłowej: Przyczyną usterek pomp może być zbyt forsowna praca, brak regularnego czyszczenia filtrów lub nieszczelność w przewodach. Z tego powodu tak duże znaczenie mają systematyczne przeglądy układów hydraulicznych przez doświadczonych ekspertów.

W układach hydraulicznych awarii może ulec rozdzielacz. Ten element może się po prostu czasowo zawiesić, choć często usterce towarzyszy pęknięta sprężyna lub uszkodzony elektromagnes. Czasami elementy układu hydraulicznego są źle zamontowane, więc usterki są nieuniknione.

Jak objawiają się usterki?

Aby ustalić źródło ewentualnej usterki, niezbędna jest fachowa i kompleksowa diagnostyka. Podczas codziennej eksploatacji można jednak dostrzec pewne oznaki, takie jak spadek ciśnienia. W tym przypadku warto sprawdzić poziom oleju – jeśli jest go mało, należy dolać cieczy, ale tylko zalecanej przez producenta. Widocznym objawem usterki układu hydraulicznego są wycieki płynów. Te są spowodowane nieszczelnościami oraz błędami w montażu. Symptomem uszkodzenia pompy jest zmniejszenie wydajności, spadek ciśnienia przy rozgrzanej cieczy lub zaprzestanie tłoczenia oleju. Nawet zbyt głośna praca układu hydraulicznego może być alarmująca, gdyż często towarzyszy jej zapowietrzona ciecz lub nieszczelny przewód ssawny.

Jak dbać o kondycję układu hydraulicznego?

W zapobieganiu usterkom układów hydraulicznych największe znaczenie ma regularna kontrola. Niezbędne jest też sprawdzanie poziomu cieczy i smarowania oraz ich uzupełnianie. Każdy operator układu hydraulicznego musi znać najważniejsze objawy usterek i potrafić wcześnie je rozpoznać. Należy także unikać zbyt forsownej pracy urządzenia. Diagnostykę i ewentualne naprawy powinno się powierzać wyspecjalizowanym i doświadczonym zakładom, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Materiał partnera