Regały magazynowe

Najczęstsze usterki i sposoby napraw instalacji regałów magazynowych

Regały magazynowe dysponują miejscem do składowania najróżniejszych towarów. Ogromną ich zaletą jest pojemność i możliwość wykorzystania każdego centymetra podłogi. Do tego dochodzi sprawne zarządzanie załadunkiem i rozładunkiem. Niestety może się zdarzyć, że taka konstrukcja ulegnie zniekształceniom i w konsekwencji pojawi się usterka. Co najczęściej może się zepsuć w regale magazynowym? W jaki sposób dokonuje się napraw?

Jakie są najczęstsze uszkodzenia regałów w magazynach?

Regały magazynowe mają dużą wytrzymałość, jednak często dochodzi do ich przeładowania. Przyczyny mogą być różne. Najczęściej jest to brak tabliczek określających, jaki maksymalny ciężar może być tam umieszczony lub sytuacja, gdy nie przeprowadza się skrupulatnej kontroli wagowej. Dlatego główne usterki regałów to:

  1. Utrata stabilności regału spowodowana odchyleniami belek nośnych.
  2. Znaczne wyginanie się półek.
  3. Uszkodzenia elementów regału przez wózki i inne urządzenia pracujące w magazynie.
  4. Wyrwane z posadzki kotwy regałów.
  5. Uszkodzenia odbojnic i odbojników, które stanowią zabezpieczenia regału.

Co zrobić, gdy regał wymaga naprawy?

Jeżeli w magazynie zostanie zauważona jakakolwiek nieprawidłowość w wyglądzie regału, trzeba natychmiast uskutecznić stosowną naprawę. Tymi pracami zajmują się firmy, takie jak PI SYSTEM,  które zazwyczaj również są dystrybutorami tego typu sprzętu. Zlecenie naprawy regałów fachowcom to najlepsza decyzja. W konsekwencji będzie ona oznaczać dalsze bezpieczne korzystanie z instalacji.

Jakie są metody naprawy regałów metalowych?

Sposób naprawy regałów ściśle zależy od zaleceń producenta. Niemniej jednak zasadą jest, że wymienia się cały uszkodzony element. Regały magazynowe, na których nie widać pęknięć materiału, tylko niewielkie wgniecenia, mogą być wyprostowane, pod warunkiem, że takie działanie nie spowoduje naruszenia struktury materiału. W wielu przypadkach dopuszczalne jest zakładanie specjalnych plomb usztywniających, których celem jest wzmocnienie konstrukcji regału.

Regały magazynowe nie mogą być natomiast naprawiane za pomocą obróbki cieplnej czy spawania. Metoda naprawy powinna być uzależniona od dokładnego zbadania uszkodzenia przez specjalistów z firm, które zajmują się naprawami regałów metalowych.

Jak często należy dokonywać przeglądów?

Pracownicy magazynu powinni stale kontrolować stan regałów. Muszą oni zawiadamiać kierownictwo o każdej nieprawidłowości. Dokładne, fachowe sprawdzanie stanu przez fachowców musi się odbyć co najmniej raz na rok.

Materiał partnera