awaria w systemach wentylacyjnych

Najczęstsze przyczyny usterek wentylatorów

Nikogo nie zdziwi pewnie fakt, że nawet w poprawnie zamontowanym systemie wentylacji może pojawić się jakaś usterka lub awaria. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu wentylatorów powinny być natychmiast zgłaszane do serwisu, bo – co też warto przypomnieć – instalacja ta odpowiada za przepływ powietrza i jego jakość w pomieszczeniach. Z kolei w obiektach przemysłowych awaria wentylatorów może zakłócić ciągłość pracy w zakładzie lub mieć inne poważne konsekwencje.

Błędy przy projektowaniu i montażu wentylacji

Oczywiście, mogą się one zdarzyć, ale raczej należą do rzadkości. Projekty systemów wentylacyjnych, zwłaszcza te przeznaczone dla budynków wielorodzinnych, komercyjnych czy przemysłowych, przygotowywane są pod kątem ich indywidualnych możliwości i ograniczeń, a także potrzeb użytkowników. Firmy zajmujące się projektowaniem i montażem wentylacji czy klimatyzacji udzielają czasem czasowej gwarancji na swoje usługi, zapewniając też serwis instalacji w razie awarii oraz jej okresowe przeglądy. Często też takie urządzenia, jak wentylatory, klimatyzatory, rekuperatory objęte są gwarancją producenta. Dlatego przed ich zakupem, w przypadku samodzielnego montażu, bądź podpisaniem umowy z firmą wykonującą takie instalacje – warto dokładnie sprawdzić wszystkie warunki i wzajemne zobowiązania.   

Niedopasowanie wentylatorów

System wentylacji może być pozbawiony usterek i prawidłowo zamontowany, ale niedobrany do potrzeb danego miejsca i niewystarczająco wydajny, przez co nie zapewnia sprawnej wymiany powietrza w budynku. W takiej sytuacji można podjąć różne działania, bazujące oczywiście na wykonanym wcześniej projekcie instancji oraz na oczekiwaniach klienta. Niekiedy demontażu i wymiany wymaga, niestety, centrala wentylacyjna, ale czasem wystarczyć może inne zlokalizowanie kanałów wentylacyjnych bądź zmiana ich wymiarów. Istotne dla wydajności działania systemu może okazać się też położenie punktów nawiewu wywiewu powietrza w budynku. Aby minimalizować koszty naprawy niewydolnej instalacji, czasem wykonawca usługi w porozumieniu z klientem decyduje się na zamontowanie w pomieszczeniach dodatkowych wentylatorów.

Jakość zastosowanych komponentów

Wykorzystanie słabej jakości przewodów lub ich niepoprawny montaż może skutkować nieszczelnością instancji wentylacyjnej. Dlatego jak słusznie radzi specjalista z firmy YogiCo z Ząbek pod Warszawą, zajmującej się montażem wentylacji i rekuperacji:

niska cena realizacji usługi nie powinna być dla klienta jedynym ani najważniejszym kryterium wyboru wykonawcy takiej instalacji. Bowiem równie ważne jest doświadczenie i profesjonalizm pracowników oraz – właśnie – korzystnie z nowoczesnych rozwiązań technicznych, odpowiadających aktualnym światowym standardom w tej dziedzinie. Wybierając wentylatory czy rekuperatory czołowych producentów, posiadające stosowne certyfikaty i atesty, a także inne najwyższej jakości akcesoria do montażu, możemy oczekiwać, że instalacja będzie działała sprawnie i bezawaryjnie.

Niepoprawne użytkowanie

Podobnie jak w przypadku każdego innego sprzętu wentylacja powinna być użytkowana zgodnie z zaleceniami jej producenta i wykonawcy. Oznacza to też obowiązek poddawania jej okresowym przeglądom, obowiązkowej konserwacji czy wymianie określonych elementów systemu, które mają ograniczoną żywotność. Jeśli tego zaniedbamy, może dojść do awarii, a nawet do niesprawności całej instalacji i konieczności jej wymiany.

Materiał partnera