Kocioł gazowy

Najczęstsze przyczyny usterek kotłów gazowych

Podobnie, jak w każdym innym sprzęcie, w kotle gazowym występują usterki i awarie. Niesprawna technika grzewcza bywa uciążliwa dla domowników. Nieogrzane pomieszczenia, czy brak ciepłej wody, mogą zakłócać funkcjonowanie, szczególnie w miesiącach zimowych. Niektóre usterki kotłów gazowych można naprawić samemu, ale często poważniejsze przyczyny to zadanie dla fachowca. Jakie są najczęstsze usterki i ich przyczyny w instalacji gazowej?

Kocioł gazowy nie włącza się

Problem z włączeniem kotła pojawia się zazwyczaj, gdy długo go nie używamy. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest sprawdzenie, czy w gniazdku elektrycznym jest zasilanie. Jeśli brak zasilania elektrycznego jest przyczyną, wystarczy włączyć bezpieczniki. Jednak okaże się, że nie dlatego kocioł nie włącza się, trzeba sprawdzić zawór zasilający i drożność filtra gazowego. 

Przyczyną może być również zapowietrzenie się kotła gazowego, które występuje w piecach dwufunkcyjnych. W takim wypadku należy go niezwłocznie odpowietrzyć. Aby uniknąć takiej sytuacji, zawsze krótko przed rozpoczęciem sezonu grzewczego trzeba pamiętać o odkręceniu zaworów.  

Kocioł wyłącza się

Wyłączająca się technika grzewcza może być skutkiem zapowietrzenia się instalacji. Taka sytuacja nie jest trudna do rozwiązania. Kocioł należy odpowietrzyć i maksymalnie odkręcić zawory. Innym powodem niewłączania się kotła jest zbyt niskie ustawienie parametrów ciepłej wody lub temperatury pomieszczenia. Żeby rozwiązać ten problem, wystarczy podwyższyć temperaturę wody użytkowej lub pomieszczeń.

Niestety zdarza się, że powodem, dla którego kocioł nie chce się włączyć, są zakłócenia w dopływie powietrza lub w odprowadzaniu skroplin. Jest to poważniejsza usterka i w takim wypadku konieczna jest pomoc serwisu.

Brak ciepłej wody w kotle gazowym

Gdy w kotle nie ma ciepłej wody warto sprawdzić filtr, który jest na zasilaniu zimnej wody. Z taką awarią można poradzić sobie samemu. Specjalista z firmy Ciepło Centrum z Bytomia  tłumaczy:

Wystarczy wyczyścić lub wymienić filtr. Jednak, gdy to nie przyniesie efektu, trzeba wezwać serwisanta, ponieważ rozwiązaniem tego problemu jest udrożnienie kotłowego wymiennika ciepła”.

Brak ciepłej wody to nie jedyny problem związany z temperaturą. Częstą usterką jest przegrzewanie lub niedogrzewanie mieszkania. Jest to dosyć uciążliwe dla domowników. Aby temperatura wróciła do normy, należy zmienić zadaną na piecu temperaturę zgodnie z instrukcją producenta.

Przeglądy instalacji grzewczych

Aby unikać mniejszych i większych usterek, należy regularnie dbać o kocioł gazowy.  Przeglądy i naprawy warto wykonać przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Najlepiej skonsultować się z serwisem instalacji grzewczych. Długie zaniedbywanie kotłów gazowych może doprowadzić do poważniejszych usterek, które są  kosztowne. Większa awaria może prowadzić nawet do nieplanowanego remontu. Systematyczne dbanie o instalację grzewczą gwarantuje, że będzie służyła długie lata. W czasie przeglądu sprawdzana jest szczelność instalacji gazowej oraz stan miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do usterek — przewodów, armatur i połączeń z gazomierzami.

Materiał partnera