Import warzyw

Najczęściej importowane warzywa

Polska jest znaczącym producentem i eksporterem produktów rolnych w Europie i na świecie. Z krajowych skupów owoców i warzyw każdego roku w za granice wyruszają znaczne ilości żyta, owsa, rzepaku, cebuli, kapusty, buraków cukrowych i pomidorów, a także truskawek oraz czarnej porzeczki. Ważną rolę w obrocie produktami spożywczymi w Polsce odgrywa również import. Jakie warzywa i skąd sprowadzamy w największych ilościach?

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyczyniło się do wzrostu dynamiki obrotów w handlu towarami rolno-spożywczymi. W związku z uwolnieniem handlu z pozostałymi krajami członkowskimi od 2004 roku obserwujemy  ciągły wzrost zarówno w obszarze eksportu, jak i importu. Wzrost importu warzyw i owoców jest efektem zniesienia stawek celnych przy sprowadzaniu z krajów rozszerzonej UE i obniżenia ceł dla produktów z innych krajów. Natomiast eksport napędzany jest wzrostem gospodarczym naszych głównych partnerów handlowych oraz konkurencyjność polskich towarów. Zwróćmy uwagę, że eksport polskiej żywności niezmiennie przewyższa ilość produktów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego[i] najwięcej żywności (pod względem wartościowym) importujemy z krajów członkowskich, głównie z Niemiec i Holandii, Hiszpanii, Danii oraz Włoch. Do Polski sprowadzana jest też żywność z państw spoza Unii, głównie z Argentyny, Ukrainy, Chin, Brazylii, a także USA, Wietnamu i Turcji. Należy przy tym zaznaczyć, że z Niemiec i innych krajów na zachód od Polski sprowadzamy głównie produkty pochodzenia zwierzęcego. Warzywa i owoce importujemy z krajów południowych, o klimacie sprzyjającym uprawom.

Polski import warzyw

W strukturze towarowej wartości polskiego importu warzyw w latach 2013-2015 najważniejsze miejsce zajmowały pomidory z wynikiem 34%. Tuż za nimi plasuje się papryka (17%), ogórki (9%), sałata (7%) i cebula (4%). Wartość importu pomidorów utrzymuje się na wysokim poziomie w dłuższej perspektywie czasowej – mimo wzrostu kosztów transportu. Wśród warzyw, których znaczenie w imporcie stopniowo maleje, musimy wymienić wspomnianą paprykę, marchew, czosnek i pory. Wzrost obserwujemy natomiast w imporcie ogórków, cebuli i chrzanu [ii].

W 2018 roku doszło do znacznego wzrostu importu ziemniaków – do Polski sprowadzono niemal 128 tys. ton ziemniaków o wartości 135,5 mln złotych. Ta nietypowa sytuacja jest wynikiem coraz niższych zbiorów ziemniaków w kraju przy jednoczesnym wzroście cen. Dostawcy importowanych warzyw, tacy jak Fruits & Vegetables Group, sprowadzają do kraju przede wszystkim młode ziemniaki na potrzeby sklepów wielkopowierzchniowych, giełd oraz dużych zakładów gastronomicznych. Ziemniaki importowane m.in. z Rumunii trafiają również do zakładów przetwórstwa żywności, gdzie wykorzystuje się je do produkcji frytek i jako składnik mrożonych mieszanek warzywnych.

[i] Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r., raport opublikowany w grudniu 2019 r.

[ii] Polski i światowy rynek wybranych owoców, warzyw i ich przetworów, Program Wieloletni 2015-2019 Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017.

Materiał partnera