skup długów

Na jakiej podstawie przeprowadza się skup długów?

Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jest bardzo ważne dla jego dalszego funkcjonowania i rozwoju. Niestety, właściciele firm zazwyczaj nie mają większego wpływu na powstawanie zatorów płatniczych spowodowanych niesumiennością kontrahentów, którzy zalegają z uiszczaniem swoich zobowiązań. Często jednym wyjściem z tej sytuacji pozostaje skorzystanie z możliwości, jakie daje przedsiębiorcom skup długów. Sprawdź więcej informacji!

Czym jest skup długów?

Skup długów z reguły określa się też mianem sprzedaży wierzytelności. Obie nazwy odnoszą się do uregulowanej w Kodeksie cywilnym czynności przeniesienia wierzytelności z jednego podmiotu na inny. W ramach zrealizowanej transakcji aktualny wierzyciel przekazuje wszelkie prawa do długu oraz odsetek od zobowiązania firmie skupującej zobowiązania finansowe. Zbywca otrzymuje kwotę pieniędzy w odpowiedniej wysokości, adekwatnej do wartości należności. Nabywca natomiast staje się nowym wierzycielem zadłużonego podmiotu. Zyskuje zatem uprawnienia do przeprowadzania czynności windykacyjnych. Występuje też jako strona w postępowaniu egzekucyjnym.

Warto mieć świadomość, że skup wierzytelności w Rudzie Śląskiej w większości przypadków może odbyć się bez zgody dłużnika. Zaleca się jednak poinformowanie go o tym fakcie. Najlepiej zrobić to w formie zawiadomienia o cesji wierzytelności.

Jak sprzedać dług?

Wierzyciele zainteresowani sprzedażą długów mogą zwrócić się ze stosowną propozycją bezpośrednio do wybranej firmy windykacyjnej. Jednak w praktyce najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wystawienie na sprzedaż zobowiązania na specjalnej giełdzie wierzytelności. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zadłużeniu oraz przedstawienie oferty ich wykupu jest dla osoby starającej się o odzyskanie należności bardzo wygodną opcją. W ten sposób można bowiem w miarę szybko i bez większego problemu znaleźć podmiot zainteresowany nabyciem zobowiązania. Klientami wspomnianych giełd są bowiem profesjonalne firmy windykacyjne, takie jak Windykacja S.A., dla których skup wierzytelności stanowi główną formę prowadzonej działalności gospodarczej. Przekazana dotychczasowemu wierzycielowi kwota pieniężna zazwyczaj jest nieco mniejsza niż sam dług. Dzięki niej jednak przedsiębiorca zyskuje dodatkowy zastrzyk gotówki.

Materiał partnera