Ulgi dla początkujących przedsiębiorców

Na jakie ulgi mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy?

Ulgi dla początkujących przedsiębiorców to ulgi podatkowe i niższe koszty składek ZUS. Zakładanie własnej działalność gospodarczej to niemałe wyzwanie. Często młodzi przedsiębiorcy muszą podejmować bardzo ważne decyzje, które wpłyną na dalsze funkcjonowanie firmy. W wielu sytuacjach — także w kwestii ulg — niezwykle pomocne może okazać się biuro rachunkowe.

Ulga na start

Ulga na start przysługuje osobom, które podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo po upływie 60 miesięcy od daty zawieszenia lub zamknięcia. Ulga na start nie należy się osobom, które wykonują usługi na rzecz dotychczasowego pracodawcy. Osoby objęte ulgą przez okres 6 miesięcy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Przedsiębiorcy obligatoryjnie natomiast muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne, których wysokość uzależniona jest od sposobu opodatkowania i osiąganych dochodów.

Aby móc skorzystać z ulgi na start należy jednak dokonać pewnych formalności. Konieczne jest bowiem uzupełnienie formularza przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA i podanie odpowiedniego kodu tytułu ubezpieczenia. Dokument należy złożyć w terminie do 7 dni od momentu powstania obowiązku objęcia ubezpieczeniem. W tym zakresie niezwykle pomocne mogą być usługi księgowej. Młodym przedsiębiorcom z Poznania pomoc przy formalnościach związanych z rejestrowaniem działalności oferuje Biuro Rachunkowe LMB Office. Początki działalności nigdy nie są łatwe, a możliwość skorzystania ze zniżek bardzo pomaga w pierwszych miesiącach. Warto podkreślić, że po upływie 6 miesięcy, przedsiębiorcy mogą skorzystać z ZUS-u preferencyjnego przez okres 2 lat.

Działalność niezarejestrowana

Wczesna faza prowadzenia działalności zwykle nie generuje dużych dochodów, dlatego wielu przedsiębiorców na początek decyduje się na tak zwaną działalność niezarejestrowaną. Jest to pewnego rodzaju próba i możliwość zbadania rynku. W tym czasie prowadzenie działalności nic nie kosztuje – pod warunkiem, że dochody będą mniejsze od połowy obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. Taki przychód nie podlega opodatkowaniu. Działalność niezarejestrowana dostępna jest wyłącznie dla nowych podmiotów lub osób, które zawiesiły lub zamknęły firmę co najmniej 60 miesięcy wcześniej. Księgowa z Poznania pomoże w prowadzeniu ewidencji sprzedaży w formie uproszczonej, a także w wystawianiu faktur oraz w przygotowaniu zeznania rocznego. Warto podkreślić, że przy działalności niezarejestrowanej nie ma konieczności dokonywania wpisu w CEIDG.

Materiał partnera