Badania środowiska pracy

Na czym polegają badania środowiska pracy?

We wszystkich firmach, gdzie odbywa się jakakolwiek produkcja, występują zróżnicowane warunki pracy. W jednych przypadkach są one trudne, w innych łatwiejsze do zaakceptowania. Niekiedy podczas produkcji następuje kontakt z materiałami toksycznymi. Wówczas konieczne jest postępowanie zgodne z zasadami BHP. Aby dobrze je zredagować dla poszczególnych stanowisk pracy, trzeba dokonać stosownych badań.

Jak przeprowadza się badania środowiska pracy?

W wielu zakładach pracy badania substancji, z którymi pracownicy mają styczność, są bezwzględnie konieczne. Badania w przeważającej liczbie przypadków polegają na analizach chemicznych. Przede wszystkim chodzi tutaj o wyodrębnienie takich czynników, które podczas długotrwałego oddziaływania mogą być szkodliwe dla pracowników. Badaniom może być też poddawany poziom hałasu w miejscu pracy, a także sposób oświetlenia stanowisk. Wiadomo, że zarówno słabe oświetlenie, jak i nadmierne, źle wpływają na narząd wzroku u pracownika. Wszystkie badania pomagają w opracowaniu strategii działania, polegającej na wdrożeniu pewnych zasad postępowania oraz zabezpieczeń podczas pracy na danym stanowisku.

Podmioty takie, jak Zakład Badań Środowiskowych Andrzej Kropiwiec, które wykonują badania środowiska pracy, dysponują odpowiednim zestawem nowoczesnej aparatury/ Dokładnie określa ona parametry środowiska pracy. Podczas badań używane są sprawdzone technologie zarówno chemiczne, jak i takie, które wykorzystują zjawisko RTG czy ultradźwięki. Wszystko po to, aby na każdym stanowisku zastosować niezbędne zabezpieczenia oraz zmienić warunki na nim panujące tak, aby były zgodne z przepisami BHP.

Jakie czynniki brane są pod uwagę podczas badań środowiska pracy?

Podczas sprawdzania, jak wygląda stanowisko pracy, kontrolowane są najróżniejsze jego parametry. Przede wszystkim jednak najwięcej uwagi poświęca się oparom, pyłom i toksycznym substancjom, wydzielającym się podczas procesów produkcyjnych. Wiadomo, że wdychanie czy też sama styczność z tego typu czynnikami może się skończyć chorobą albo nawet śmiercią. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby precyzyjnie określić ich poziom. Wszystko to powala na zaprojektowanie czynności ochraniających.

Badania środowiska pracy polegają również na sprawdzeniu takich czynników, jak natężenie światła czy poziom hałasu. W przypadku oświetlenia badania pozwalają na zaprojektowanie nowych punktów świetlnych lub też ich redukcję. Nadmierny hałas można zredukować, wymieniając stare hałaśliwe urządzenia na nowsze, ciszej pracujące.

Materiał partnera