wywiad gospodarczy detektyw

Na czym polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy może pomóc w zdobyciu przewagi konkurencyjnej, uniknięcia strat finansowych związanych z niewłaściwymi decyzjami inwestycyjnymi lub odzyskiwaniu należności od kontrahentów. Co ważne, poszukiwanie oraz przetwarzanie informacji na temat działalności innych firm jest zgodne z zasadami etyki i prawem. Na czym dokładnie polega wywiad gospodarczy?

W jaki sposób zdobyć informacje o innych podmiotach gospodarczych?

Osoby prowadzące firmy z różnych względów mogą potrzebować informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej lub ekonomicznej innych przedsiębiorstw. Zazwyczaj po to, aby uniknąć strat związanych z podjęciem współpracy z nierzetelnym kontrahentem, choć dane te mogą być również wykorzystane do zbudowania przewagi konkurencyjnej, odzyskania należności, weryfikacji nowo zatrudnionych osób, ochrony przed wyciekiem dokumentacji oraz wielu innych celów. Informacje te można zdobyć dzięki wywiadowi gospodarczemu, oczywiście za pomocą legalnych i etycznych metod, a ich pozyskiwaniem zajmują się wyspecjalizowane firmy, takie jak agencja detektywistyczna H.I.I.T. Group z Mrągowa.

Dane na temat innych podmiotów gospodarczych są uzyskiwane zarówno z powszechnie dostępnych rejestrów państwowych, jak i od byłych oraz obecnych pracowników firmy, konkurentów oraz kontrahentów. Sprawdzana jest m.in. wypłacalność, powiązania osobowe i kapitałowe, weryfikacja, czy wobec firmy toczyło się postępowanie lub czy przedsiębiorstwo nie znajduje się na tzw. liście sankcyjnej. W zależności od zapotrzebowania wywiad może mieć charakter wszechstronny lub ukierunkowany na zdobycie konkretnych informacji.

Rodzaje wywiadu gospodarczego

Wywiad gospodarczy może się różnić w zależności od danych, które są pozyskiwane. Analiza konkurencyjności koncentruje się na pozyskiwaniu informacji o funkcjonowaniu firm konkurencyjnych, w szczególności danych na temat produktów oraz klientów. Pochodnym rodzajem jest wywiad rynkowy, w którym gromadzone są informacje także o potrzebach i oczekiwaniach klientów. Analiza konkurencyjności w połączeniu z Business Intelligence może natomiast pomóc w uzyskaniu danych, a następnie przekształceniu ich w informacje oraz w wiedzę niezbędną do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Pozyskiwanie danych istotnych dla działalności gospodarczej to m.in. Due diligence oraz Commercial Intelligence – w obydwu przypadkach pozyskuje się dane dotyczące sytuacji prawnej, handlowej, powiązaniach i finansach. Dzięki temu łatwiej zidentyfikować ryzyko i podjąć trafniejsze decyzje biznesowe.

Materiał partnera