księgowa

Na czym polega tzw. pełna księgowość?

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do rejestrowania wszystkich operacji księgowych, które dotyczą jej firmy. Istnieje kilka wersji prowadzenia ksiąg rachunkowych. To, która jest wykorzystywana, jest uzależnione od formy prowadzonej działalności oraz uzyskiwanych przychodów netto. Niektóre firmy, zgodnie z ustawą o rachunkowości, są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Na czym ona polega?

Uproszczone formy księgowości a pełna księgowość

Konieczność rejestrowania zdarzeń księgowych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, jednak od jego formy zależy szczegółowość odnotowywania poszczególnych operacji. Niewielkie firmy czy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą zdecydować się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, kartę podatkową lub rozliczanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Są to uproszczone formy księgowości. Nie wszystkie podmioty mogą sobie jednak na to pozwolić, ponieważ zgodnie z prawem, dla określonych form prowadzenia działalności jedyną dopuszczalną metodą jest prowadzenie pełnej księgowości.

Co to jest pełna księgowość?

Jest to najbardziej szczegółowy sposób rejestrowania operacji księgowych w podmiocie gospodarczym. Wymaga otwarcia określonej liczby kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, wykazywania zestawienia sald we wszystkich księgach, a także składników bilansu, czyli pasywów i aktywów. Ponadto koniecznością jest prowadzenie dziennika, a także kart wynagrodzenia pracowników.

Tak duże uszczegółowienie daje możliwość odnotowania wszystkich zdarzeń księgowych, jakie dotyczą danego podmiotu, a dzięki temu pozwala najpełniej zaobserwować kondycję finansową firmy w danym momencie. Jest to korzystne przede wszystkim dla udziałowców, ale także dla organów skarbowych, które mogą śledzić ewentualne nadużycia. Jak wyjaśnia doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Jacka Pukaluka, taki rodzaj prowadzenia księgowości wymaga sporych nakładów pracy, dlatego w tej sytuacji optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie księgowego na stałe. Wysoki stopień skomplikowania bardzo utrudnia prowadzenie ksiąg samodzielnie.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Warto zauważyć, że każdy podmiot gospodarczy ma prawo korzystać z pełnej księgowości, jednak rzadko się zdarza, by taki sposób był wybierany przez przedsiębiorcę dobrowolnie. Ustawa o rachunkowości precyzyjnie określa, jakie przedsiębiorstwa są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Obowiązek pełnego prowadzenia rozliczeń wynika z formy działalności i osiąganych przychodów netto.

Pełną księgowość muszą prowadzić wszystkie spółki akcyjne, spółki z o.o. i spółki komandytowo-akcyjne. W przypadku spółek jawnych, cywilnych, partnerskich oraz osób fizycznych ten obowiązek jest uzależniony od wysokości przychodów. Jeśli przychody netto firmy przekroczyły w ubiegłym roku podatkowym 8559000 zł netto (dane na rok 2019), to także są zobligowane do rozpoczęcia prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych.

Materiał partnera