Badanie szczelnosci rur korki pneumatyczne

Na czym polega sprawdzanie szczelności rur za pomocą korków pneumatycznych?

Zarówno sama budowa, jak i remont sieci kanalizacyjnych wiąże się nie tylko z dużymi wydatkami, ale także ingerencją w otoczenie. Inwestorzy oczekują, aby przekazane im do użytku instalacje były sprawne, szczelne i bezpieczne. Zastanawiasz się, w jaki sposób wykonuje się próby sprawdzające, czy wszystko jest zgodne z założeniami? Służą do tego korki pneumatyczne.

Szczelność rur wykonanych instalacji – kiedy mogą pojawić się problemy?

Podczas projektowania oraz wykonywania instalacji kanalizacyjnych planuje się ich wykorzystanie przez minimum kilkadziesiąt lat. Prawidłowa realizacja przekłada się na szczelność oraz wytrzymałość. Dzięki temu instalacje mogą przetrwać nawet 80 lat bez ingerencji. Niestety zdarza się, że niektóre firmy wykonują swoje obowiązki niedbale lub z wykorzystaniem wątpliwej jakości elementów. To może przyczynić się do pojawiania się przecieków, które niezauważone powodują bardzo duże problemy. Wśród często popełnianych błędów wykonawców wymienia się także:

  • uszkodzenie rur podczas zasypywania,
  • brak odpowiedniego wykonania złączy,
  • miejscowe załamania spadków,
  • zanieczyszczenie wnętrza rur.

Badanie szczelności kanalizacji – jak wygląda w praktyce?

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnych jest jednym z najważniejszych etapów. Specjaliści z takich firm, jak SURBUD, tłumaczą, że wykonuje się je na wybranym odcinku. Test przeprowadza się z wykorzystaniem specjalnych elementów – tak zwanych korków pneumatycznych. Przy ich pomocy zamyka się wybrany odcinek instalacji, a następnie przestrzeń wypełnia się medium. Najczęściej do tego celu stosuje się wodę lub powietrze. Po napełnieniu odcinka czasowo zwiększa się ciśnienie rurociągu, a przy pomocy specjalnego urządzenia dokonuje się pomiarów spadku ciśnienia medium.

Badanie za pomocą korków pneumatycznych umożliwia wykrycie miejsca, w którym dochodzi do znaczącego spadku ciśnienia w rurociągu. W praktyce może oznaczać to pojawienie się nieszczelności np. na łączeniu rur. Warto także zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami, każdy z materiałów wykorzystywanych do budowy rurociągu ma własne normy szczelności. Urządzenie pomiarowe na podstawie zebranych podczas przeprowadzonego testu wartości określa, czy dany odcinek instalacji jest szczelny, czy wymaga naprawy.

Szczelność rur instalacyjnych to podstawa, której nie da się pominąć. Nawet niewielkie usterki w tym zakresie należy wyeliminować tak szybko, jak to możliwe. W innym przypadku prowadzą one do poważnych problemów w całej sieci.

Materiał partnera