odkup szkod komunikacyjnych

Na czym polega proces odkupu szkód komunikacyjnych?

Szkodą komunikacyjną nazywamy skutek zdarzenia drogowego, np. kolizji lub wypadku, które doprowadziło do powstania uszczerbku w mieniu (szkoda materialna) bądź też w zdrowiu lub życiu (szkoda na osobie). Ze względu na powszechny obowiązek ubezpieczenia OC, osobie, która doznała takiej szkody, przysługuje odszkodowanie. Niestety często okazuje się ono zaniżone. W takiej sytuacji warto rozważyć odkup szkód komunikacyjnych.

Skup odszkodowań. Jak to działa?

Kolizja czy wypadek drogowy to zawsze powód do stresu, jednak warto w takiej sytuacji zachować przysłowiową zimną krew. Jeśli w takim zdarzeniu zostaliśmy poszkodowani, tzn. uszkodzeniu uległ nasz samochód bądź też doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, powinniśmy ten fakt zgłosić ubezpieczycielowi. Jak jednak wspomniano na wstępie, odszkodowanie przyznane przez ubezpieczalnię nie zawsze będzie dla nas satysfakcjonujące. Rozwiązaniem takiego problemu może być odkup szkody OC. Polega to na przeniesieniu praw do odszkodowania na inny podmiot – w tym wypadku będzie to firma specjalizująca się w szacowaniu szkód i odzyskiwaniu odszkodowań, która stanie się stroną w postępowaniu sądowym. W praktyce wygląda to tak, że dostarczamy wybranej firmie dokumentację związaną ze szkodą, np. decyzję i kosztorys od ubezpieczyciela. Jeśli wysokość zaproponowanego odszkodowania zostanie uznana za zaniżoną, możemy sprzedać prawo do tej szkody, w zamian uzyskując równowartość należnego odszkodowania lub dopłatę do kwoty, którą ubezpieczyciel już zdążył wypłacić (roszczenia przedawniają się po 3 latach). Należne pieniądze możemy w ten sposób uzyskać w kilka dni. Warto przy tym zaznaczyć, że odkup szkody OC odbywa się na mocy umowy, a zawarta w ten sposób cesja jest zgodna z polskim prawem i nie wypływa w żaden sposób na umowę zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Kiedy i dlaczego warto skorzystać ze skupu odszkodowań?

Odkup szkody to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy ubezpieczyciel przyznał zaniżone odszkodowanie. Ma to miejsce w sytuacji, gdy zaproponowane lub już wypłacone środki nie starczają na naprawę auta. Jak do tego dochodzi?

Zdarza się, że towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia w kosztorysie tańsze zamienniki oryginalnych części bądź zaniża stawki za pracę mechaników.

– Odpowiada pracownik Przedsiębiorstwa Szacowania Szkód z Bydgoszczy.

– Może się też okazać, że dodatkowe koszty wynikające ze szkody pojawią się dopiero po pewnym czasie.

Jeśli uznamy, że przedstawiona wycena nie odpowiada faktycznej wartości poniesionej szkody, warto zdecydować się na odkup odszkodowania. Dzięki temu nie tylko odzyskamy należne nam pieniądze, ale nie będziemy też musieli uczestniczyć w czasochłonnym postępowaniu sądowym.

Materiał partnera