Ochrona katodowa zbiorników

Na czym polega ochrona katodowa zbiorników?

Szybkość korozji metalowych zbiorników w ziemi, jest podobnie jak w przypadku ich przebywania w wodzie morskiej, w dużej mierze uzależniona od transportu tlenu atmosferycznego do powierzchni metalu. Dodatkowym zagrożeniem są również mikroogniwa korozyjne, prądy błądzące, działanie mikroorganizmów oraz błędy konstruktorskie. W jaki sposób zabezpieczyć podziemne zbiorniki przed działaniem korozji?

Zastosowanie katodowej ochrony zbiorników

Metalowe ścianki zbiorników podziemnych narażone są na działanie mikroogniw korozyjnych. Jest to związane z różnorodnymi napięciami wynikającym z poszczególnych ich elementów, ale również czynników środowiskowych związanych ze zmienną ilością tlenu oraz zawilgoceniem samego gruntu. Co więcej, w przypadku aglomeracji miejskiej występuje również wzmożone występowanie prądów błądzących, które również mogą się przyczynić do uszkodzenia ściany zbiornika.

Najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku jest montaż instalacji ochrony katodowej. Składa się on z układu anod, które kontaktują się bezpośrednio z danym środowiskiem elektrolitycznym. Dzięki nim możliwe jest odprowadzenie prądu prosto do układu, dzięki czemu nie przyczynia się on do uszkadzania metalowych ścianek zbiorników.

Ogromną zaletą instalacji ochrony katodowej jest jej łatwy montaż. W większości przypadków posiada ona niewielkie rozmiary, co ma bezpośredni wpływ na czas montażu. Oczywiście jest to uzależnione od danej sytuacji. W przypadku, gdy zbiornik jest wyizolowany elektrycznie oraz posiada odpowiednie powłoki izolacyjne, wtedy do prawidłowego zabezpieczenia go wystarczy kilka anod galwanicznych.

Montażem instalacji ochrony katodowej zajmują się przedsiębiorstwa, takie jak END CORR.

Zalety instalacji ochrony katodowej zbiorników

Współczesne instalacje ochrony katodowej zbiorników posiadają obwody pomiarowe, dzięki którym możliwe jest wykonanie bieżącej oceny skuteczności danego zabezpieczenia. Wiele instalacji wyposażonych jest również w układ automatycznej regulacji, dzięki którym możliwe jest zachowaniem prostej i bezproblemowej eksploatacji pomiędzy wizytami kontrolnymi specjalistów z firmy, która zajęła się ich montażem.

Ogromną zaletą jest to, że we współczesnych systemach ochrony katodowej cały zakres kontrolny prowadzony jest zdalnie, co znacznie ułatwia prace związane z monitorowaniem eksploatacji danego zbiornika. Bezpośrednia ingerencja niezbędna jest jedynie w przypadkach wystąpienia nieprawidłowości instalacji, zmian środowiskowych lub działalności osób trzeci.

Materiał partnera