ochrona fizyczna

Na czym polega ochrona fizyczna?

Ochrona fizyczna obejmuje zabezpieczenie takich miejsc, jak siedziby banku, osiedla, parkingi, sklepy, czy centra handlowe. Pracownicy ochrony fizycznej mają za zadanie ochronę określonego mienia lub terenu przed wtargnięciem nieupoważnionych osób lub ludzi, którzy mogliby zakłócić porządek. Jakie elementy składają się na ochronę fizyczną?

Jakie zadanie ma ochrona fizyczna?

Zadanie ochrony fizycznej można opisać, jako ochronę osób i mienia w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Zgodnie z prawem pracownicy ochrony fizycznej mają za zadanie w uzasadnionych przypadkach, ująć osoby, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. Ochroniarze ustalają również uprawnienia osób do przebywania w ochranianych obiektach.

Jak mówi ochroniarz z firmy ochroniarskiej Viking Security: Pracownicy ochrony fizycznej zapewniają bezpieczeństwo osobom fizycznym oraz zapobiegają włamaniom i napadom na terenie chronionego obiektu. Ochroniarze dbają więc o zdrowie, życie i nietykalność cielesną, a także o wszelkie sprzęty i urządzenia znajdujące się na terenie nieruchomości. Szczegółowy zakres obowiązków ochrony fizycznej ustala się jednak bezpośrednio ze zleceniodawcą.

Wyposażenie pracowników ochrony fizycznej

Pracowników ochrony fizycznej obowiązują określone zasady w sprawie posiadanego wyposażenia. Przede wszystkim muszą być ubrani w odróżniające się uniformy i posiadać pewne środki łączności, takie jak radiostacje, telefony GSM oraz sprzęt do oświetlenia. W wyposażenie ochroniarzy wchodzą także różne środki ochrony osobistej, kuloodporne kamizelki i hełmy oraz broń palna. Ochrona osób i mienia żywa również ekwipunku dostosowanego do powierzonego obiektu, który umożliwia pełną ochronę i wykonanie danego zlecenia.

Jakie uprawnienia mają pracownicy ochrony fizycznej?

Pracownicy ochrony fizycznej mają wiele obowiązków, do których należy przede wszystkim ochrona osób i mienia. Oprócz tego ochroniarze mają także swoje prawa i uprawnienia w trakcie wykonywania pracy. Najważniejsze jest to, że pracownicy ochrony fizycznej są upoważnieni do sprawdzenia uprawnień osób do przebywania na imprezie i do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. W związku z tymi uprawnieniami ochroniarze mają także prawo do kontroli i sprawdzania bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynku w przypadku, gdy podejrzewają, że osoby próbują wnieść do wnętrza przedmioty niedozwolone.

Ochroniarze są również uprawnieni do zatrzymywania i usuwania z miejsca imprez masowych osób, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników wydarzenia, a także chronionego mienia.

Materiał partnera