Modernizacja oczyszczalni ścieków

Na czym polega modernizacja oczyszczalni ścieków?

Nowoczesne technologie są wdrażane we wszystkich branżach i dziedzinach życia po to, aby zapewniać jeszcze większą wydajność oraz skuteczność stosowanych dotychczas rozwiązań. Dotyczy to także tak ważnych instalacji jak oczyszczalnie ścieków. Ich modernizacja pozwala efektywniej uzdatniać nieczystości, tak aby można było ponownie spożytkować zabrudzoną wodę. Jak przeprowadza się taką modernizację?

Dlaczego modernizuje się oczyszczalnie ścieków?

Modernizacji może być poddana zarówno biologiczna oczyszczalnia ścieków, jak i wszystkie inne obiekty tego typu. Jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia ich użytkowników.

Oczyszczalnie ścieków są poddawane modernizacji, aby mogły być bardziej wydajne. Ma to szczególne znaczenie, kiedy mają one uzdatniać nieczystości z coraz większej liczby gospodarstw domowych. Wtedy zastosowane wcześniej technologie mogą przestać wystarczać. Powodem przebudowy oczyszczalni ścieków może być także chęć wdrożenia ekologicznych rozwiązań.

Nie można także zapomnieć o tym, że nowoczesny projekt, instalacje i urządzenia, oznaczają skuteczniejsze uzdatnianie wody. Dzięki nim poprawia się jej jakość, gdyż staje się ona pozbawiona szkodliwych, toksycznych związków.

Modernizacja oczyszczalni ścieków to zawsze poważna i dosyć duża inwestycja. Niekiedy jednak jej realizacja jest konieczna z wielu względów. Stan tej instalacji realnie przekłada się na to, jak wydajnie i skutecznie uzdatniane są ścieki. Jednak korzystając z usług fachowców można mieć pewność, że jej przebudowa będzie zaplanowana tak, aby nie generowała zbędnych kosztów” – mówi ekspert z firmy EnEko z Gliwic.

W jaki sposób przeprowadza się modernizację oczyszczalni ścieków?

Modernizacja oczyszczalni ścieków odbywa się według ściśle określonego planu. Jest on sporządzany na podstawie tego, jakie efekty ma przynieść taka przebudowa.

Pierwszym krokiem jest opracowanie odpowiedniej koncepcji oraz wykonanie precyzyjnego projektu technicznego. Ujęte są w nim wszystkie rozwiązania technologiczne, jakie zostaną zastosowane w trakcie przebudowy.

Następny etapem jest uregulowanie kwestii formalnych. Dotyczą one zdobycia wymaganych pozwoleń oraz decyzji. Zleceniodawcy jest przedstawiany również pełen kosztorys zaplanowanych prac.

Przeprowadzanie modernizacji obejmuje wykonawstwo i nadzór nad przebudową instalacji czy też montaż nowych urządzeń. Po jej wykonaniu następuje rozruch technologiczny, a także kompleksowe szkolenie obsługi. W ramach modernizacji zapewniony jest zwykle również bezpłatny serwis gwarancyjny.

Materiał partnera