Konsulting środowiskowy

Na czym polega konsulting środowiskowy?

Przepisy i decyzje związane z szeroko pojętą ochroną środowiska stają się z roku na rok coraz bardziej obszerne. Wymagania stają się coraz bardziej restrykcyjne, ale całe szczęście rośnie też nasza świadomość dotycząca konieczności dbania o środowiska. Dla wielu przedsiębiorców kwestia ochrony środowiska w kontekście prowadzonej działalności to prawdziwe wyzwanie. Nie bez powodu więc powstają firmy, które oferują konsulting środowiskowy.

Konstulting środowiskowy – oferta fachowego doradztwa

Konsulting środowiskowy to profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Zerkając na stronę firmy Eco Rgs z województwa mazowieckiego, która oferuje konsulting środowiskowy, widzimy, że to kompleksowe usługi, konsultacje środowiskowe, outsourcing środowiskowy, inicjowanie i koordynowanie pomiarów i badań, które są wymagane decyzjami z zakresu ochrony środowiska. To również badania oraz projekty remediacyjne oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków i wymaganych pozwoleń środowiskowych. Mówimy tutaj o następujących pozycjach:

  • pozwoleniach wodnoprawnych,
  • zezwoleniach na przetwarzanie odpadów,
  • zezwoleniach na zbieranie odpadów,
  • pozwoleniach na emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
  • pozwoleniach na realizacje inwestycji.

Oferta jest więc szeroka, a usługi są dopasowywane do potrzeb klienta.

W czym może pomóc przedsiębiorcy firma oferująca konsulting środowiskowy?

Wspomniana firma z województwa mazowieckiego oferująca konsulting środowiskowy proponuje swoim klientom nie tylko fachowe doradztwo, ale też na przykład odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów – także tych, które katalog odpadów (obowiązujący katalog określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody) określa jako niebezpieczne, w tym nawet azbestu. W 2020 roku firma rozszerzyła swoją działalność o odbiór oraz zagospodarowanie odpadów zawierających azbest.

Kolejną pozycją w ofercie jest remediacja środowiska w praktyce, czyli cały proces usuwania zanieczyszczeń mających zły wpływ na stan środowiska naturalnego – chodzi konkretnie o zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, na które szczególnie negatywny wpływ mają substancje ropopochodne i metale ciężkie. Po ocenie i przeprowadzeniu badań stanu środowiska gruntowo-wodnego firma zawsze znajdzie odpowiednie rozwiązanie każdego problemu. Opracuje kompleksowy projekt remediacji, podejmie właściwe działania (w tym te formalne), a nawet przygotuje sprawozdanie końcowe do RDOŚ, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Materiał partnera