Inspekcja TV kanałów

Na czym polega inspekcja TV kanałów i kiedy należy ją wykonać?

Inspekcja kanałów TV kojarzy się z telewizją, jednak w rzeczywistości ma z nią niewiele wspólnego. Tego rodzaju kontroli dokonuje się w kanałach sanitarnych oraz deszczowych podczas ich odbioru. Działania w tym zakresie obejmują dokładne sprawdzenie, czy wewnątrz konstrukcji nie doszło do pęknięć, uszkodzeń i innych usterek, które mogą spowodować utrudniony przepływ ścieków. Na czym polega taka inspekcja?

Inspekcja TV kanałów w pigułce

W celu zobrazowania, czym jest inspekcja kanałów TV, warto wyobrazić sobie rurę lub inny kanał, który służy do przepływu wody. Aby zajrzeć do środka takiego przewodu, należy użyć zaawansowanych metod – gołym okiem nie można bowiem niemal niczego dostrzec. Specjaliści wpuszczają więc w kanał mikro kamerę, która następnie przekazuje obraz do monitora.

W ten sposób można łatwiej zlokalizować wszelkie usterki i sprawdzić jakość połączeń każdego z przęseł. W praktyce więc opisywane zjawisko polega na użyciu kamery, którą umieszcza się w trudno dostępnych miejscach, jakimi są kanały wodociągowe, technologiczne i deszczowe.

– Specjalistyczna metoda inspekcji TV kanałów pozwala na dokładne oględziny wnętrza kanalizacji oraz innych rur służących do przepływu wody. Dzięki tej metodzie można precyzyjnie ustalić źródło problemów oraz trudno wykrywalne usterki związane z połączeniami poszczególnych elementów – informuje pracownik firmy TRANSPOL z Częstochowy.

Jak dokumentuje się inspekcję rur TV?

Przy odbiorze kanałów tworzona jest także dokumentacja. Zapisuje się ją w formie multimedialnej np. płyty CD. Dzięki temu można dokonać dokładnych oględzin konkretnego odcinka kanału oraz stanu zgrzewów i innych połączeń. Tego rodzaju zapisów dokonuje się jednak nie tylko w celu odbioru konstrukcji. Inspekcja TV kanałów potrzebna jest również do zobrazowania dokładnego stanu używanych już przewodów.

Inspekcja kanałów TV – jakie usterki można wykryć?

Przeprowadzając tego rodzaju działania, można m.in.:

  • wykryć spadki kanałów,
  • zmierzyć długość kanałów,
  • zaobserwować pęknięcia i luki,
  • namierzyć uszkadzające korzenie,
  • monitorować obecne w kanale zanieczyszczenia.

Podsumowując, inspekcja kanałów TV jest przeprowadzana kamerą TV, która bywa bardzo pomocna przy wykrywaniu nieszczelnych połączeń oraz wielu wad w konstrukcjach wodno-kanalizacyjnych. Cena za taką usługę jest najczęściej naliczana w zależności od średnicy wybranego kanału. Przed działaniami wszystkie przęsła przepłukuje się wodą, aby specjaliści mogli dostrzec każdy element oraz ewentualne nieprawidłowości.

Materiał partnera