fracht morski transport

Na czym polega fracht morski?

Transport towarów drogą morską jest praktykowany od setek lat. Nawet wynalezienie innych środków transportu znacznie szybszych od statków, nadal odgrywa kluczową rolę w międzynarodowej gospodarce. Jego znaczenie wzrosło jeszcze wraz z postępującą globalizacją i nawet światowe kryzysy finansowe specjalnie mu nie szkodzą. Transport morski jest także nazywany frachtem. Czy jednak oba te pojęcia oznaczają to samo i czy można ich używać zamiennie?

Czym fracht różni się od tradycyjnego transportu morskiego?

Wydawać by się mogło, że fracht i transport morski to bliźniacze nazwy, tym bardziej że wiele osób w odniesieniu do transportu morskiego używa właśnie określenia fracht. Choć w obu przypadkach mamy do czynienia z przewozem towarów przy pomocy statków, to między tymi pojęciami istnieją jednak pewne różnice. Kiedyś nie były one jeszcze tak wyraźne, ale wraz z rozwojem firm zajmujących się spedycją morską stały się zauważalne. Obecnie transport morski to tylko jedna z usług, jakie kryją się pod nazwą fracht morski. Pozostałe z nich przybliża ekspert przedsiębiorstwa NET-CARGO specjalizującego się w organizacji frachtu morskiego, transportu drogowego i kolejowego:

Fracht morski to wciąż jeden z najpopularniejszych sposobów przewozu ładunków. Sprawdza się on zwłaszcza w przypadku tych towarów, które są transportowane na duże odległości. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę frachtową, firmy spedycyjne oferują klientom szereg dodatkowych usług, a czasami nawet pakiety frachtowe. Poza transportem morskim obejmują one także np. magazynowanie. Czasowa konieczność magazynowania towarów transportowanych statkami jest czymś naturalnym, ponieważ czasami trudno zsynchronizować poszczególne etapy przewozu ładunku i zdarza się, że musi on być magazynowany po drodze lub w porcie docelowym. Kolejną równie ważną usługą jest pomoc w przygotowaniu towaru do transportu. Dzięki kompleksowej obsłudze frachtowej klient nie musi wynajmować osobnej firmy, która zadba o przygotowanie przesyłki, ponieważ to podmiot świadczący usługę frachtu zajmie się wszystkim. Dotyczy to nawet dostarczenia ładunku pod wskazany adres. Dlatego obecnie fracht morski to nie tylko transport statkami, ale też koleją lub samochodami ciężarowymi.

Kto najczęściej korzysta z frachtu morskiego?

Fracht morski to doskonałe rozwiązanie dla firm eksportujących swoje produkty do odległych krajów lub importujących z nich towary. Wybór tej formy przewozu ładunków daje szerokie możliwości logistyczne. Korzystając z frachtu, można przewozić niemal wszystkie rodzaje towarów, począwszy od tzw. drobnicy, a skończywszy na ładunkach ponadnormatywnych. To powoduje, że fracht morski dla wielu przedsiębiorstw jest podstawowym sposobem dystrybucji swoich wyrobów oraz sprowadzania towarów wytwarzanych w innej części świata. Wybierając firmę świadczącą usługi frachtu, należy jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. Pierwszą jest doświadczenie takiego podmiotu w organizacji i obsłudze spedycji morskiej. Drugi to kompleksowość oferowanych rozwiązań. Trzecim natomiast gwarancja wykonania zlecenia zgodnie z umową. W ostatnim przypadku warto sprawdzić, czy firma posiada wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej, która pokryje klientowi ewentualne szkody powstałe podczas przewozu powierzonego ładunku.

Materiał partnera