filtracja mechaniczna wody

Na czym polega filtracja mechaniczna wody?

Filtracja mechaniczna jest pierwszym etapem uzdatniania wody, którego zadaniem jest oczyszczenie jej z różnego rodzaju zanieczyszczeń stałych. Zależnie od zastosowanych filtrów możliwe jest pozbycie się ciał stałych o różnej gradacji, co zabezpiecza instalację przed uszkodzeniem. Jest to też ważne dla zachowania efektywności pozostałych elementów uzdatniania wody, ponieważ drobiny dostające się wraz z nią mogłyby doprowadzić do ich uszkodzenia.

Filtry wykorzystywane do mechanicznej filtracji wody

Skuteczność filtracji mechanicznej jest w dużej mierze uzależniona od wykorzystywanych wkładów. To ich właściwości mają bezpośrednie przełożenie na rodzaj zanieczyszczeń, które zostaną zatrzymane na tym etapie uzdatniania. Najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje filtrów:

Filtry z możliwością spustu nagromadzonych zanieczyszczeń – najczęściej produkowane są z włókniny lub tworzyw sztucznych. Wyposażone są w specjalnych mechanizm spustowy, który pozwala na pozbycie się nagromadzonych zanieczyszczeń. Ze względu na swoje właściwości cechują niezwykle wysoką żywotnością i wymieniane są w przypadku uszkodzenia (lub silnego i długotrwałego zabrudzenia). Występują w wariantach od 1 μm do 300 μm.

Filtry automatyczne i półautomatyczne z płukaniem przeciwprądowym – są to filtry najczęściej produkowane z tworzyw sztucznych lub stali szlachetnej. Oczyszczane są dzięki mechanizmowi płukania przeciwprądowego, czyli przesyłu wody w kierunku odwrotnym do pobieranego. Podobnie, jak filtry wymienione powyżej, wymieniane są jedynie w przypadku uszkodzenia (lub silnego i długotrwałego zabrudzenia). Występują w wariantach 20 μm do 500 μm.

Filtry ochronne z wkładami wymiennymi – jest to najbardziej zróżnicowany rodzaj filtrów. Od poprzednich typów wyróżnia się potrzebą wymiany w przypadku intensywnego zabrudzenia oraz rozszerzeniem właściwości wkładów o zdolności antybakteryjne, zmiękczające, odżelaźniające itd.

Dystrybucją wymienionych elementów mechanicznej filtracji wody zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, takie jak GLOBAL CONCEPTS 2000 POLSKA.

Wpływ filtracji mechanicznej wody na działanie kotłów parowych

Filtry narurowe, które wchodzą w zakres mechanicznej filtracji wody – są też niezwykle ważne dla prawidłowego działania kotłów parowych. To dzięki nim do instalacji nie przedostają się drobiny piasku, część zanieczyszczeń organicznych czy blaszki rdzy, które mogą być powodem powstawania ognisk korozji wewnątrz kotłów. Co więcej, dzięki nim zostaje znacznie usprawniona praca pozostałych elementów odpowiedzialnych za uzdatnianie wody doprowadzanej do instalacji.

Materiał partnera