dezynsekcja i deratyzacja

Na czym polega dezynsekcja i deratyzacja?

Jeżeli w twoim domu zamieszkały uciążliwe w codziennych funkcjonowaniu owady, takie jak: karaluchy, prusaki, komary czy muchy, należy przeprowadzić w pomieszczeniach dezynsekcję. Również w przypadku obecności gryzoni – myszy i szczurów – warto wezwać specjalistę, który z kolei dokona deratyzacji. O tych dwóch zabiegach przeczytacie w poniższym artykule. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czym jest dezynsekcja?

Dezynsekcję można przeprowadzić zarówno w pomieszczeniach, jak i w przestrzeniach otwartych. Polega ona na niszczeniu szkodliwych dla otoczenia owadów za pomocą środków chemicznych, mechanicznych i biologicznych. Najczęściej stosuję się tę pierwszą grupę, czyli środki owadobójcze, zwane również insektycydami. Można je podzielić na:

  • kontaktowe – już przy kontakcie z ciałem owada paraliżują jego układ nerwowy doprowadzając do śmierci,
  • pokarmowe – ich działanie ujawnia się po zjedzeniu przez owada,
  • oddechowe – działają na szkodniki za pośrednictwem ich dróg oddechowych.

Podczas wyboru odpowiednich środków chemicznych należy mieć na uwadze obecność w pomieszczeniach ludzi, zwierząt, a także żywności – przypomina ekspert firmy Leader, która świadczy kompleksowe usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Do mechanicznych metod dezynsekcji zalicza się różnorodne przedmioty i urządzenia, które mają na celu zwabienie owadów, aby nie mogły one później wydostać się z pułapki (najczęściej są to lepy i lampy owadobójcze). Metoda biologiczna polega natomiast na zwalczaniu szkodników za pomocą innych organizmów żywych.

Deratyzacja przeciw gryzoniom

Jeżeli naszym utrapieniem są myszy lub szczury, które potrafią wyrządzić wiele szkód w gospodarstwach domowych i powierzchniach magazynowych, należy skorzystać z usług deratyzacji. Gryzonie mogą bowiem niszczyć produkty spożywcze poprzez ich zjadanie lub zanieczyszczanie oraz powodować uszkodzenia opakowań, a także mogą przenosić na ludzi pasożyty i bakterie.

W przypadku deratyzacji najczęściej stosuje się trucizny, na które wrażliwe są organizmy myszy i szczurów. Działają one na ich układ pokarmowy, nerwowy lub krwionośny. Aby jednak zachęcić gryzonie do sięgnięcia po trutkę, można ją zmieszać z mąką lub ziarnem bądź podać w formie specjalnej pasty, granulatu czy kremu. W ramach deratyzacji można także zastosować urządzenia mechaniczne – pułapki i potrzaski, które służą do zabijania lub odławiania szkodników. Profesjonalna deratyzacja zakłada jednak zastosowanie kilku wzajemnie uzupełniających się metod i monitorowaniu populacji gryzoni po każdorazowym wyłożeniu trutek oraz pułapek.   

Materiał partnera