analiza TOC w wodzie

Na czym polega analiza TOC w wodzie i osadach?

Woda wykorzystywana w przedsiębiorstwach do procesów technologicznych powinna być regularnie poddawana badaniom i analizom pozwalającym trzymać ją na odpowiednim poziomie jakości, zapobiegającym między innymi powstawaniu różnego rodzaju osadów organicznych i nieorganicznych Jednym z takich badań jest między innymi analiza TOC. Na czym ona polega i po co się ją wykonuje?

Czym jest TOC w wodzie i osadach?

TOC to akronim od angielskich słów Total Organic Carbon oznaczających ogólny węgiel organiczny. Określa on parametr pozwalający wskazać ilość zanieczyszczeń organicznych, będących związkami węgla występujących w wodzie oraz osadach w systemach wodnych.

Określana zawartość TOC w wodzie i osadach wynikać może natomiast z występujących w wodzie zasilającej substancji organicznych, wymywania i złuszczania składników w systemach oczyszczania oraz utworzonego przez mikroorganizmy biofilmu.

Jak przebiega analiza TOC w wodzie i osadach?

Wykonywane w laboratoriach analizy TOC w wodzie i osadach pozwalają określić zawartość węgla organicznego w wodzie w zakresie 0,5 – 2000 mg/l oraz w osadach w zakresie  0,5 – 50000 mg/. W związku z tym, aby wykonać analizy TOC w wodzie i osadach należy dostarczyć próbki do laboratorium, gdzie następnie za pomocą metody spektrometrii podczerwieni IR, zgodnej z normą PN EN 1484:1997 i PN EN 15936 :2013-02, określana jest zawartość w nich ogólnego węgla organicznego, a niekiedy także nieorganicznego (TIC) i ogólnego (TC). 

Kiedy i w jakim celu stosuje się analizę TOC?

Analiza TOC w wodzie i osadach najczęściej wykonywana jest w takich placówkach jak laboratorium badawczo-rozwojowe Esc Global na zlecenie zakładów przemysłowych działających w branży farmaceutycznej oraz związanej z wytwarzaniem energii i pary. Dzięki niej mogą one bowiem zapobiegać degradacji systemów oczyszczających wodę, zanieczyszczeniom partii leków lub innych farmaceutyków czy też uszkodzeniom przemysłowych obiegów wodnych. 

Dlatego też wykonywanie analizy TOC zalecane jest w przypadkach, gdy: 

  • wykonywana była osmoza odwrócona, 
  • konieczne jest spełnienie wymogów farmakopei,
  • woda wykorzystywana jest jako czynnik zasilający, szczególnie w wodnych układach grzewczych i chłodniczych,
  • konieczne jest kontrolowanie jakości wody przed punktami jej dystrybucji. 

Podsumowując, analiza TOC w wodzie i osadach to podstawowe badanie pozwalające określić jakość wody oraz jej skład, a tym samym zapobiega konsekwencjom, jakie mogłoby przynieść jej użycie w danych procesach technologicznych.

Materiał partnera