kancelaria notarialna

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kancelarii notarialnej?

Niezależnie od tego, którą kancelarię notarialną wybierzemy, możemy być pewni, że czynności notarialne zostaną dokonane w sposób rzetelny, niezależny, bezstronny i z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Takie obowiązki nakłada bowiem na notariuszy Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. I choć rzetelność i kwalifikacje to podstawowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas wyboru notariusza, nie są jedyne. Co jeszcze jest istotne?

Szeroki zakres oferowanych usług

Odpowiednie uprawnienia, dzięki którym czynności notarialne są dokonywane zgodnie z prawem, ma każdy notariusz. Dodatkowo jest on osobą zaufania publicznego i ponosi pełną odpowiedzialność za uchybienia popełnione w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Dlatego kwalifikacje i rzetelność są ważne, ale nie najważniejsze przy wyborze kancelarii notarialnej – ponieważ liczy się także zakres oferowanych usług, wysokość opłat, a także doświadczenie, dzięki któremu czynności notarialne wykonywane są z najwyższą starannością.

Najlepiej, jeśli u jednego notariusza możemy zarówno sporządzić akt notarialny (np. umowy sprzedaży, darowizny), jak i dokonać czynności z zakresu prawa spadkowego, uzyskać poświadczenia notarialne, spisać protokół, sporządzić protesty weksli i czeków oraz dokonać innych czynności. Dzięki temu wszystkie ważne dokumenty urzędowe będą znajdowały się w jednej kancelarii notarialnej – tym samym w razie potrzeby sporządzenia wypisów, odpisów lub wyciągów dokumentów łatwiej będzie je odnaleźć.

Przejrzysty cennik opłat notarialnych

Co ważne, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej określa górną wysokość stawki taksy notarialnej, czyli wynagrodzenia dla notariusza. To znaczy, że taksa notarialna może być niższa i różnić się wysokością w zależności od kancelarii notarialnej. Dlatego dobrze jest dowiedzieć się wcześniej o wysokości opłat notarialnych. Dla przykładu w kancelarii notarialnej Sylwii Środoń-Fugas w Rzeszowie uzyskamy wyczerpujące informacje na temat cennika drogą telefoniczną i mailową, można również kontaktować się osobiście. Co równie istotne, wszelkich informacji związanych z planowaną czynnością notarialną notariusz udziela bezpłatnie.

Pamiętajmy też o tym, że opłaty notarialne obejmują nie tylko taksę notarialną, ale również podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków lub darowizn, a także opłaty sądowe. Opłaty te są daniną publiczną i nie stanowią dochodu notariusza, dlatego dobrze jest o nich wiedzieć wcześniej – wówczas nic nas nie zaskoczy.

Materiał partnera