trasa przewozu drogowego

Metody wyznaczania optymalnej trasy w transporcie drogowym

Wydawać by się mogło, że wyznaczenie trasy przewozu w dzisiejszych czasach jest niezwykle proste. Wystarczy skorzystać z jednej z dostępnych w Internecie aplikacji, a następnie oznaczyć punkt startu oraz punkt docelowy. W praktyce jednak jest to zadanie o wiele trudniejsze, które wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników m.in. dostępności danej drogi dla pojazdów o wysokiej wadze. Dlatego wyznaczaniem optymalnej trasy w transporcie drogowym zajmują się specjaliści.

Wyznaczanie transy w oparciu o punkty optymalizacyjne

Najczęściej można spotkać się z sytuacją, że nie jest możliwe zoptymalizowanie wszystkich możliwych kryteriów branych pod uwagę przy wyznaczaniu danej trasy w transporcie samochodowym. Może to doprowadzić do sytuacji, w której trasa zostanie wyznaczona w taki sposób, by omijać drogi o najwyższym poziomie obłożenia, ale przełoży się to wyższe zużycie paliwa związane z „jazdą na około”.

Pierwszym czynnikiem optymalizacyjnym jest zhierarchizowanie warunków, które będą uwzględniane przy jej planowaniu. Oznacza to, że trasa będzie ulepszana np. pod kątem szybkości przejazdu, natomiast pozostałe parametry zejdą na plan dalszy.

Ze względu na coraz większą popularność dowożenia ładunków bezpośrednio do klienta, trzeba też zwrócić uwagę na elastyczność zaplanowanej trasy. Może w trakcie jej pokonywania dochodzi do wielu zdarzeń losowych np. wypadki samochodowe, zdarza się również, że infrastruktura drogowa zmienia się w sposób nagły (wyłączenie danej drogi z użytku).

Do najistotniejszych czynników należy rzeczywisty koszt transportu oraz czas jego realizacji. Dlatego w większości przypadków to właśnie one są optymalizowane w pierwszej kolejności. W celu ułatwienia tego procesu wykorzystywane są również specjalistyczne algorytmy.

Usługi przewozowe oferują przedsiębiorstwa, takie jak INTRADE z siedzibą w Legionowie.

Optymalizowanie trasy przewozu przy użyciu algorytmów

Coraz części trasy przewozu drogowego wyznaczane są przy pomocy wielu rodzajów algorytmów przeszukiwania. W tym celu mapy drogowe są wprowadzane do programów pomocniczych, gdzie przekształcane zostają do formy grafu skierowanego. Węzły na nim oznaczone są odzwierciedleniem skonkretyzowanych miejsc fizycznych lub skrzyżowań, natomiast krawędzie grafu odpowiadają drogom łączącym te punkty.

Na tej podstawie wyznaczane są tzw. drzewa poszukiwań, których budowa opiera się na możliwie najprostszym łączeniu poszczególnych elementów trasy z ustalonymi punktami docelowymi. W ten sposób powstaje plan trasy przewozu.

Materiał partnera