przetwórstwo tworzyw sztucznych

Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne mają obecnie swoje zastosowanie niemal w każdej dziedzinie gospodarki i z powodzeniem zastępują naturalne surowce. Powstają one z polimerów syntetycznych, wytworzonych sztucznie. Ich zasoby są niewyczerpywalne, a do tego łatwo jest je kształtować. Obróbka jest procesem niezbędnym do tego, aby nadać przedmiotom wykonanym z tego materiału określony wygląd i użyteczność. Sprawdź, na czym polega i jakie są metody przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Recykling tworzyw sztucznych 

Zdecydowana większość tworzyw sztucznych nadaje się do recyklingu i można je wielokrotnie odzyskiwać. To duża korzyść dla środowiska naturalnego oraz dla firm, które mogą nabyć tak przetworzony surowiec w konkurencyjnych cenach. Można wyróżnić 3 podstawowe typy recyklingu tworzyw sztucznych: 

  1. Mechaniczny: polega na dokładnej segregacji materiału w zależności od rodzaju tworzywa, obejmuje dokładne mycie i rozdrabnianie do postaci regranulatu. Proces ten nie wpływa na skład chemiczny surowca. Niekiedy konieczne jest jego dodatkowe roztopienie. 
  2. Chemiczny: prowadzi do zmiany struktury materiału za pomocą licznych reakcji chemicznych, dzięki czemu możliwe jest wytworzenie produktów różnego rodzaju. Wymaga zastosowania specjalistycznych instalacji. 
  3. Termiczny: polega na rozkładzie w wysokiej temperaturze. Proces ten nie wymaga uprzedniego oczyszczania surowca i można go zastosować do wszystkich rodzajów tworzyw. 

Jak dodaje przedstawiciel Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Zofia Duława: Dzięki technologiom ponownego użycia, stare plastikowe przedmioty lub wadliwe elementy służą do pozyskiwania tworzyw, takich jak m.in: 

PVC – polichlorek winylu, 

PP – polipropylen,

PE – polietylen. 

Tak powstałe surowce polimerowe mogą być ponownie wykorzystane w procesach produkcyjnych. 

Metody przetwarzania 

Do obróbki i formowania tworzyw sztucznych niezbędne jest zastosowanie specjalnych urządzeń oraz narzędzi. W procesie przetwórstwa stosuje się też metody formowania plastycznego czy mechanicznego. Do najważniejszych zalicza się: 

  • wtryskiwanie: tworzywo w postaci granulatu wtryskuje się do gotowych form za pomocą podciśnienia;
  • walcowanie: prowadzi do uzyskania pasm tworzywa o różnej grubości;
  • wytłaczanie: granulat jest ogrzewany, a następnie przelewany do form, działanie odpowiedniego ciśnienia umożliwia twardnienie materiału;
  • prasowanie: po stopieniu tworzywa jest ono utwardzane w specjalnym gnieździe formującym;
  • odlewanie: najstarsza metoda, która polega na utwardzaniu materiału w formach odlewniczych na skutek zjawisk fizyczno-chemicznych. 

Wyroby i elementy z tworzyw sztucznych uzyskiwane w procesie przetwarzania dzieli się następnie w zależności od ich kształtu oraz zastosowanej metody. 

Materiał partnera