maszyny rolnicze

Metody finansowania maszyn rolniczych

Zakup nowych traktorów, kombajnów i innych maszyn rolniczych wiąże się z nieuniknionymi wydatkami, które są niemałe. Rolnicy często nie mają na tyle zasobnych portfeli, żeby pokryć całą kwotę zakupu gotówką. Dlatego jeżeli chcą unowocześnić swoje gospodarstwo, muszą użyć dodatkowych źródeł finansowania. Jedną z możliwości jest kredyt komercyjny, inna to leasing, który ma dwie popularne odmiany. Na czym dokładnie polegają i którą wybrać?

Finansowanie poprzez kredyt      

Jednym ze sposobów pozyskania funduszy na sfinansowanie zakupu maszyn rolniczych jest wzięcie kredytu. Zazwyczaj jednak w tym przypadku nie jest to typowa pożyczka, ponieważ uwzględniane są cele, na jakie pozyskiwane są środki. Można zdecydować się na kredyt komercyjny, który jest uznawana za dobre źródło finansowania krótkoterminowych inwestycji. Jest też możliwość wzięcia pożyczki pomostowej. Przyznawana jest ona na potrzeby realizacji celów, które mogą być osiągnięte przez inwestora w głównej mierze dzięki wcześniejszemu pozyskaniu przez niego unijnej dotacji.

A może leasing?      

Istnieją jednak także inne metody finansowania maszyn rolniczych. Leasing operacyjny i finansowy, bo o nich mowa, są znacznie łatwiej dostępne dla rolników – także tych zaczynających działalność, dla których wzięcie pożyczki często nie jest jeszcze możliwe. A czym różnią się między sobą leasing operacyjny i finansowy?

Jak mówi ekspert z firmy Agromarket Wiewiecko, leasing finansowy jest zawierany między stronami na czas określony, a przedsiębiorca musi zapłacić cały podatek VAT od razu. Wysokie koszty początkowe są pewną wadą, ale zaletą leasingu finansowego jest to, że po zakończeniu okresu jego trwania maszyna automatycznie przechodzi na własność leasingobiorcy.

W przypadku leasingu operacyjnego nie bez znaczenia dla początkujących przedsiębiorców jest fakt, że nie trzeba płacić całej kwoty podatku VAT w jednej transzy, a przedmiot użytkowany również może zostać oddany biorącemu go w leasing (gdy upłynie okres umowy, musi on uiścić określoną wcześniej w umowie kwotę). 

Jaką metodę finansowania maszyn rolniczych wybrać?

Finansowanie maszyn rolniczych często musi być wspomagane przez zewnętrzne podmioty, ponieważ rolnik nie posiada wystarczających środków, aby kupić sprzęt bez brania kredytu czy decyzji o leasingu. Jak mówi ekspert, pożyczki komercyjne i pomostowe mają swoje zalety, dlatego warto je rozważyć np. w sytuacji, gdy pozyskało się już unijne pieniądze. Dla początkującego przedsiębiorcy najbardziej odpowiedni będzie jednak leasing, dzięki któremu będzie on mógł pozyskać maszynę na własność po wygaśnięciu umowy.

Materiał partnera