Kto odpowiada za wyposażenie pracownika w odzież roboczą?

Są takie zawody i miejsca pracy, które wymagają dodatkowego zabezpieczenia pracowników oraz dbałości o ich komfort. Budowlańcy, pracownicy fabryk, obsługujący maszyny techniczne, służby komunalne i wiele innych stanowisk wymagają dodatkowych środków ochrony, jak odzież robocza. Po to stworzone są zasady BHP oraz kodeks pracy, aby instruować pracodawców i egzekwować od nich odpowiednie zabezpieczenie swoich pracowników.

 Jak mówi ekspert z firmy AMW:

Kodeks pracy reguluje przepisami obowiązek zapewnienia przez pracodawcę stroju roboczego, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim, kiedy wymaga tego BHP oraz względy sanitarne. Ponadto, kiedy w wyniku wykonywanych zadań odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub silnemu zabrudzeniu. Przepisy nie określają konkretnych stanowisk, kiedy odzież robocza jest wymagana. Wyróżnione są jednak pewne stanowiska, na których używanie własnych ubrań jest zabronione.

Zasady przyznawania odzieży roboczej

Przede wszystkim należy zrozumieć, czy odzież ochronna i odzież robocza to to samo. Są znaczne różnice między tymi dwoma terminami. Odzież ochronna ma zabezpieczać pracownika przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi, które grożą mu w związku z wykonywaną pracą. Odzież robocza służy do ochrony pracownika i jego prywatnych ubrań przed zabrudzeniem. W przypadku tej pierwszej określone są konkretne wymogi technologiczne i prawne w zależności od konkretnego stanowiska. W przypadku odzieży roboczej nie ma takich wymagań. To pracodawca powinien stworzyć wewnętrzny regulamin, w którym określi zasady wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze. Taki dokument musi rozstrzygać, jakie części stroju roboczego są wymagane w zakładzie pracy oraz na kim spoczywa obowiązek zakupu odzieży ochronnej.  Pewne jest, że  pracownik musi być wyposażony w odzież ochronną, gdy pracuje w warunkach, w których narażony jest na zabrudzenie.

Na jakie ubrania powinien liczyć pracownik i kto ma je zapewnić?

Odzież ochronna nie zawsze musi być kupiona przez pracodawcę. W wyniku porozumienia w zakładzie pracy to sam pracownik może być zobowiązany do zapewnienia sobie ubrań do pracy, ale pod jednym warunkiem. Nie będzie obciążony kosztami związanymi z ich zakupem. Jeżeli na mocy wewnątrzzakładowego regulaminu i obopólnej zgody pracodawca nie wyda pracownikom odzieży roboczej, to musi wypłacić im ekwiwalent za zniszczoną odzież. Pracownik może wtedy używać własnej odzieży lub zakupić odzież ochronną w sklepie BHP, za którą zapłaci pracodawca. Odzież robocza to zazwyczaj spodnie wykonane z mocnego materiału. Najczęściej spotykane są spodnie ogrodniczki lub robocze spodnie do pasa. Ponadto t-shirty z oddychającego materiału, a także bluzy i kurtki robocze. Pracownik może liczyć również na rękawice robocze, a także obuwie ochronne w zależności od wykonywanego zawodu. Zawsze należy ustalić z pracodawcą zasady przyznawania odzieży ochronnej.

Materiał partnera