Prowadzenie pełnej księgowości

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Pełna księgowość, zwana też księgami rachunkowymi to skomplikowana forma rozliczania. Podlegają jej tylko wybrane podmioty gospodarcze, ale część przedsiębiorców decyduje się samodzielnie na wybór właśnie tej formy prowadzenia księgowości. Przepisy określające pełną księgowość zapisane są w art. 2 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Wymagania dotyczące prowadzenia pełnej księgowości

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek handlowych oraz osób prawnych z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP. Taka forma obowiązuje także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie z przychodami netto za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 2 000 000 euro w równowartości polskiej waluty. Prowadzenie pełnej księgowości to również obowiązek jednostek organizacyjnych, które działają zgodnie z Prawem bankowym i przepisami o obrocie papierami wartościowymi. Pełna księgowość dotyczy też gmin, województw oraz jednostek powiatowych. Z obowiązku tego nie są zwolnione także organizacje, które nie mają osobowości prawnej.

Charakterystyka pełnej księgowości

Prowadzenie pełnej księgowości wymaga od przedsiębiorcy sporządzania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za każdy rok dotyczący swojej działalności. Takie rozwiązanie daje jednak wiele możliwości i korzyści dla właścicieli firm. Przede wszystkim przedsiębiorca może uzyskać bardzo dokładny obraz finansowy swojej działalności. To z kolei duże wsparcie przy analizie wpływających do przedsiębiorstwa środków finansowych. Prowadzenie pełnej księgowości pomaga także usprawnić planowanie następnych działań oraz podejmowanych inwestycji. Warto jednak pamiętać, że taki proces wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Przepisy prawa rachunkowego i księgowego nieustannie się zmieniają i ulegają aktualizacji. Dlatego też z oferty biura księgowego Margo korzysta tak wielu przedsiębiorców, którzy poszukują kompetentnego wsparcia w prowadzeniu pełnej księgowości.

Dlaczego warto prowadzić pełną księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości to skomplikowane działanie, które wiąże się z koniecznością znajomości przepisów prawa przez przedsiębiorcę. Dlatego też nie zaleca się samodzielnych prób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Profesjonalne biura zapewniają kompleksowe wsparcie przy prowadzeniu księgowości. Doświadczeni księgowi zajmą się ewidencją przychodów i rozchodów, przygotują niezbędne zestawienia oraz dokumenty do rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Materiał partnera