pelna ksiegowosc prowadzenie

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Każda firma ma obowiązek prowadzenia ewidencjonowania przeprowadzanych operacji finansowych. Sposób, w jaki przedsiębiorca będzie zmuszony to robić, zależy głównie od formy prawnej, na podstawie której funkcjonuje dany podmiot. Jednym z rozwiązań jest prowadzenie tak zwanej księgowości uproszczonej. Jednak w niektórych przypadkach przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości. Sprawdź, czym ona jest i z jakich elementów się składa.

Uproszczona księgowość — kto może z niej skorzystać?

Uproszona księgowość jest rozwiązaniem dla osób fizycznych oraz spółek cywilnych, jawnych oraz spółek partnerskich. Kryterium, które pozwala na jej prowadzenie w tym przypadku zależy od przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. Nie mogą one przekraczać kwoty 2 milionów euro.

Firma, która prowadzi księgowość w formie uproszczonej, nie ma obowiązku podawania bardzo szczegółowych informacji dotyczących ewidencjonowanych zapisów. Prowadzona w ten sposób księgowość jest w znacznym stopniu łatwiejsza dla przedsiębiorcy. Nie zawsze jednak uproszczona forma jest dopuszczalna. Wyróżnia się sytuacje, w których przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej wersji księgowości

– stwierdza specjalista z firmy Ed-Pro Expert Sp. z o.o. Sp. k..

Pełna księgowość — jakich podmiotów dotyczy?

Zdarza się, że do przejścia na pełną księgowość zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy do tej pory mieli możliwość korzystania z jej uproszczonej wersji. Zmiana ta wynika z przekształcenia prowadzonej przez nich działalności w:

  • spółkę kapitałową prawa handlowego — akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółkę osobową prawa handlowego — komandytową oraz komandytowo-akcyjną.

Co wyróżnia pełną księgowość?

Firma, którą obowiązuje pełna księgowość, jest zobligowana do zapisywania wszelkich operacji o charakterze gospodarczym i prowadzenia ksiąg rachunkowych, w skład których wchodzą:

  • dzienniki,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienie obrotów oraz sald na kontach,
  • wykaz aktywów oraz pasywów, czyli tzw. inwentarz.

Prowadzenie pełnej księgowości wbrew pozorom nie jest skomplikowane. Nie ma także żadnych ograniczeń, które mówiłyby o tym, że przedsiębiorstwa nie może rozliczać się samodzielnie, co zresztą wiele osób robi. Jednak dla firmy, która dopiero zaczyna swoją działalność, odnalezienie się w przepisach oraz szczegółowych informacjach, jakie mają być odnotowywane w księgach, może być problematyczne. Właśnie dlatego większość właścicieli firm decyduje się na usługi zewnętrznych podmiotów. Zlecenie tego zadania doświadczonym osobom daje pewność, że księgowość prowadzona jest zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W ten sposób znacznie łatwiej uniknąć przypadkowych pomyłek oraz błędów trudnych do korekty. Te najczęściej wynikają z nieznajomości przepisów i ustaw lub braku śledzenia ich na bieżąco.

Materiał partnera