badania lekarskie kierowcow

Kto może przeprowadzić badania lekarskie kierowców?

Praca na konkretnym stanowisku wymaga określonych predyspozycji, a niektóre z nich wynikają również ze stanu zdrowia. Dlatego też ważne jest przeprowadzenie badań zarówno przed rozpoczęciem wykonywania zawodu, jak i co jakiś czas w trakcie pracy. Jak to wygląda w przypadku kierowców? Kto przeprowadza ich badania oraz jakie obszary zdrowia wymagają sprawdzenia? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Medycyna pracy a badania zawodowych kierowców

Praca na etacie wiąże się z koniecznością przeprowadzania okresowych badań. Ich celem jest stwierdzenie zdolności do wykonywania danego zawodu. Badania wykonuje się zarówno przed rozpoczęciem wypełniania obowiązków, jak i po powrocie do firmy po przebytej długotrwałej chorobie. Poza tym przeprowadza się je regularnie, zazwyczaj co kilka lat, a odpowiedzialny za nie jest lekarz medycyny pracy. Tak jest również w przypadku badań zawodowych kierowców, ale czy jeden medyk może sprawdzić zdolności we wszystkich obszarach? Otóż może zdarzyć się tak, że wystawi on skierowanie do specjalistów, takich jak okulista czy neurolog. Warto pamiętać także o tym, że orzeczenie potwierdzające możliwość kierowania pojazdem otrzymują nie tylko zawodowi kierowcy, ale również osoby ubiegające się o prawo jazdy.

Jakie badania obowiązują kierowców zawodowych?

Kierowca to odpowiedzialny zawód, który wymaga dbania nie tylko o siebie, ale również o bezpieczeństwo pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, aby wykonywały go jedynie osoby w pełni do tego zdolne.

W przypadku kierowców konieczne są przede wszystkim badania układu krążenia, oddechowego i nerwowego, wzroku, słuchu, a także ogólnej sprawności narządu ruchu

– wymienia pracownik Centrum Medycyny Pracy „Hipokrates”.

Równie ważne jest sprawdzenie stanu psychicznego pracownika. Badania polegają między innymi na skontrolowaniu zdolności danej osoby, ale również jej osobowości oraz dojrzałości społecznej. Niezwykle istotne są również reakcje na stresujące sytuacje, bo na drodze czasem zdarzają się wypadki lub nieprzewidziane usterki, a w trakcie nietypowych zdarzeń kierowca nie może stracić zimnej krwi. Wyniki badań opracowuje się zarówno pod względem odpowiedzi pacjenta na pytania, jak i poprzez obserwowanie jego reakcji.

Wizyta u lekarza medycyny pracy musi mieć miejsce przed rozpoczęciem wykonywania zawodu, ale również okresowo. W przypadku kierowców jest to z reguły 5 lat oraz co 30 miesięcy po ukończeniu przez pracownika 60 lat. Czasem może zachodzić konieczność częstszego przeprowadzania badań, na przykład w przypadku zmagania się pacjenta z cukrzycą.

Materiał partnera