szkolenie BHP

Kto może prowadzić szkolenie BHP?

Szkolenie BHP może prowadzić pracodawca lub jednostki prowadzące działalność szkoleniową. Instruktor musi mieć odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne, co wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Wart podkreślenia jest fakt, że za szkolenia pracowników nie odpowiadają służby BHP, które pełnią jedynie funkcje doradcze i kontrolne.

Komu powierzyć przeprowadzenie szkolenia BHP?

Jak wspomniano wcześniej, szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca pod warunkiem, że ma odpowiednia do tego wiedzę. Pracodawca może także wyznaczyć pracownika, który ma adekwatne kwalifikacje do realizacji całego programu. W ostatnim czasie rośnie jednak popularność usług outsourcingowych w różnych dziedzinach i nie inaczej jest w przypadku szkoleń BHP.

Korzystanie z usług firm zewnętrznych odciąża pracodawcę z obowiązku szkoleń, co jest istotne zwłaszcza w dużych zakładach pracy zatrudniających sporą liczbę pracowników. Kompleksową obsługę firm i instytucji w zakresie BHP oferuje firma szkoleniowa Alerta z Łodzi, która działa na obszarze całego kraju i organizuje szkolenia w siedzibach firm. Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu usługi szkolenia BHP prowadzone są także w formie otwartych kursów, które realizowane są w miastach wojewódzkich. Co ciekawe, szkolenia BHP mogą odbywać się także w formie wygodnych e-learningów.

Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Warto wiedzieć, że szkolenia BHP nie kończą się po szkoleniu wstępnym. Pracownik jest zobowiązany także do uczestnictwa w szkoleniach okresowych. Usługi BHP dla firm to między innymi podstawowe szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Możliwa jest także realizacja szkoleń dla służb oraz pakietu szkoleń dodatkowych z zakresu zarządzania ryzykiem pożarowym i stosowania środków ochrony indywidualnej.

Zalety outsourcingu BHP

Program szkoleniowy zawsze dostosowywany jest do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i zakresu prowadzonej działalności. Bierze się pod uwagę także liczbę zatrudnionych pracowników oraz warunki, w jakich pracują i specyfikę branży. Zaletą współpracy w ramach outsourcingu jest doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra instruktorów. Wykładowcy mają wszystkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzania instruktażów.

Firmy szkoleniowe prowadzą bardzo dokładną dokumentację z odbytych kursów, co stanowi kolejny atut współpracy. Pracodawca otrzymuje komplet zaświadczeń, który może załączyć do akt personalnych swoich pracowników.

Materiał partnera