Wózek widłowy – kto może go obsługiwać? Na jakiej podstawie?

Kto może obsługiwać wózek widłowy?

Tak zwane wózki widłowe, czyli wózki jezdniowe z napędem silnikowym albo sztaplarki, są stosowane w magazynach, sklepach wielkopowierzchniowych, zakładach produkcyjnych, portach lotniczych i morskich. Użycie tych pojazdów wymaga odpowiednich pozwoleń zarówno jeśli chodzi o wózek, jak i jego operatora. Z tego tekstu dowiesz się, kto może obsługiwać wózek widłowy.

Wymogi dotyczące operatora wózka widłowego

Obsługa wózka widłowego nie może zostać powierzona przypadkowej osobie. Musi ona spełniać pewne warunki. Przede wszystkim osoba operująca wózkiem widłowym musi być pełnoletnia i mieć uprawnienia operatora. Jest ich kilka rodzajów w zależności od tego, jakiego rodzaju wózek ma być obsługiwany – o tym dalej.

Na tym nie koniec warunków, jakie stawia się osobom chcącym pracować z wózkami widłowymi. Kandydat musi uzyskać od lekarza medycyny pracy orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na takim stanowisku. Konieczne jest także przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP oraz instruktażu stanowiskowego. Pracownik musi być zapoznany z oceną ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy. Wreszcie operator nie może zabierać się do pracy, dopóki nie zapozna się z instrukcją obsługi konkretnego wózka widłowego i instrukcją transportu wewnątrzzakładowego, a także innymi wytycznymi związanymi z konkretnym stanowiskiem pracy w danym zakładzie.

Uprawnienia do operowania wózkiem widłowym

Jak wspomniano, są różne rodzaje uprawnień operatorskich, które pozwalają pracować z poszczególnymi typami wózków widłowych. Wyszczególnia się tu:

  • Uprawnienia I WJO – dotyczą wszystkich wózków widłowych, w tym specjalizowanych.
  • Uprawnienia II WJO – obejmują wszystkie wózki poza specjalizowanymi.
  • Uprawnienia III WJO – obejmują tylko wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone oraz zdalnie sterowane.

Skąd ten podział? Poszczególne typy wózków są przystosowane do różnych zajęć. Ich obsługa wymaga innych umiejętności oraz środków bezpieczeństwa. Zróżnicowanie jest na tyle znaczne, że konieczne było rozdzielenie uprawnień. O różnorodności wózków widłowych można się przekonać, zaglądając do oferty IPZ.

Wydawanie uprawnień leży w gestii dwóch instytucji: Urzędu Dozoru Technicznego i Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. One też zajmują się organizacją kursów przygotowawczych dla operatorów. Można także skorzystać z kursów organizowanych przez pracodawcę albo ośrodki edukacji zawodowej. Warto pamiętać, że należy korzystać wyłącznie z kursów zakończonych egzaminem dającym uprawnienia UDT albo IMBiGS. Świadectwem uzyskania uprawnień może być zaświadczenie kwalifikacyjne (wydawane przez UDT) albo książka operatora (wydawana przez IMBiGS).

Materiał partnera