Księgowość uproszczona

Kto może korzystać z tzw. księgowości uproszczonej?

Księgowość uproszczona jest rozwiązaniem głównie dla mikro- i małych przedsiębiorców. Jest oparta na prostych zasadach, nie wymaga stosowania skomplikowanych narzędzi analitycznych i rachunkowych. Wybór optymalnej formy opodatkowania jest niezwykle istotny, ma ona bowiem wpływ na prowadzenie księgowości w organizacji i realizację procesów finansowych. Sprawdź, czym dokładniej jest uproszczona księgowość i kto może z niej skorzystać!

Dla kogo jest uproszczona księgowość?

Księgowość uproszczona jest stosowana w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność oraz spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. Może być również prowadzona w spółdzielniach socjalnych. Warunkiem jest osiągnięcie przez te podmioty przychodów za poprzedni rok obrotowy nieprzekraczających kwoty 2 mln euro. Wypracowanie wyższych obrotów wiąże się z koniecznością przejścia na pełną księgowość, określaną również mianem ksiąg rachunkowych. Limit ten obliczany jest po średnim kursie, który ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego dany rok obrotowy.

Przedsiębiorcy wybierają księgowość uproszczoną z uwagi na jej prostotę. Konieczne jest tu prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych, wyposażenia, przebiegu pojazdu. Podatnicy rozliczają się zgodnie ze skalą podatkową lub podatkiem liniowym.

Sposoby rozliczania się z urzędem skarbowym przy uproszczonej księgowości

Księgowość uproszczona zawiera się w kilku sposobach rozliczania się z urzędem skarbowym. Umożliwiają one stosowanie prostych rozwiązań dotyczących rejestrowania oraz gromadzenia danych finansowych. Jak wskazuje Biuro rachunkowe Master, najpopularniejszym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, polegająca na prowadzeniu dokumentu, w którym rejestruje się wszystkie przychody i koszty podmiotu. Umożliwia rozliczanie się poprzez podatek liniowy lub na zasadach ogólnych, a także opłacanie podatku tylko za te okresy, w których wygenerowano przychody.

Karta podatkowa opiera się na stałych kwotach zobowiązania podatkowego, bez względu na wysokość przychodów. Wysokość podatku wynika z rodzaju prowadzonej działalności i liczby zatrudnionych osób oraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzony jest biznes. Ta forma księgowości jest przewidziana dla ograniczonej grupy przedsiębiorców.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to rozwiązanie dla właścicieli lokali gastronomicznych, przedstawicieli wolnych zawodów i osób prowadzących działalność ze sprzedaży. Stawka podatku zależy od rodzaju wykonywanej działalności.

Materiał partnera