Sprawozdanie finansowe

Kto i kiedy musi sporządzać sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, który zawiera podstawowe informacje dotyczące rocznej działalności danego przedsiębiorstwa ujętym pod względem finansowym. Dzień bilansowy to data, w której sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Warto pokreślić, że jeśli rok obrotowy danej firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wtedy dzień bilansowy wypada 31 grudnia. Co jeszcze warto wiedzieć o sprawozdaniu finansowym?

Jakie obowiązki związane są ze sporządzaniem sprawozdania finansowego?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy niezwykle ważną informacją jest, że obowiązkiem sporządzania sprawozdania finansowego objęte są firmy, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowym. Dokładne wytyczne ujęte zostały w ustawie o rachunkowości. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego dotyczy także tych przedsiębiorców, którzy dobrowolnie zdecydowali się na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnych z wymienioną wcześniej ustawą.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczy przede wszystkim spółek kapitałowych (w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), spółek osobowych (w tym spółek jawnych), a także wszystkich osób fizycznych, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Warty podkreślenia jest fakt, że na obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego nie ma wpływu forma prowadzenia danej działalności gospodarczej.

Sprawozdanie finansowe zaliczane jest do metod ewidencjonowania przychodów i kosztów, które funkcjonują w przedsiębiorstwie. Spółki, które zostały zarejestrowane w KRS, mają 3 miesiące od dnia bilansowego na przygotowanie sprawozdania. Natomiast roczne sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone do 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Przygotowanie sprawozdania finansowego można powierzyć firmom, takim jak El-Ma z siedzibą w Bydgoszczy.

Zmiany w wyniku epidemii COVID-19

W wyniku epidemii COVID-19 został zatwierdzony dodatkowy czas, który otrzymali przedsiębiorcy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych, które następnie zostaną złożone do KRS. W znacznej większości przypadków terminy zostały wydłużone o dodatkowe o 3 miesiące. Nie dotyczy to jednak spółek, które obejmuje ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Trzeba zaznaczyć, że zmiany te dotyczą sprawozdań finansowych za rok 2021. Nie oznacza to jednak, że zmiany przedłużające termin złożenia sprawozdań finansowych zostaną wprowadzone również w latach kolejnych.

Materiał partnera