Resurs żurawi wieżowych

Kto i dlaczego powinien wykonywać resurs żurawi wieżowych zgodnie z nowym rozporządzeniem?

Urządzenia transportu bliskiego są wykorzystywane do przenoszenia ładunków o sporej masie, a w przypadku dźwignic również do podnoszenia ich na znaczne wysokości. Ze względów bezpieczeństwa konieczna jest odpowiednia konserwacja i eksploatacja urządzeń, a także kontrola ich stanu technicznego. W tym celu dokonuje się przeglądów technicznych wymaganych w związku z dozorem ze strony UDT. Istotne znaczenie ma tu ustalanie i sprawdzanie resursu.

Czym jest resurs i dlaczego jest tak ważny?

Każde urządzenie mechaniczne jest projektowane tak, by było w stanie przepracować bez awarii założony przez konstruktora czas. Podczas korzystania z maszyny lub urządzenia wszystkie jej elementy są poddawane obciążeniom, które przekładają się na poziom zużycia, a także na ich trwałość. Jeśli sprzęt będzie eksploatowany często i intensywnie jego użyteczność i trwałość będzie się zmniejszała szybciej niż w przypadku takiego, który jest użytkowany sporadycznie.

W celu zapewnienia właściwego stanu technicznego urządzeń transportu bliskiego ustawodawca wprowadził zasadę, w myśl której użytkownik już eksploatowanego urządzenia oraz producent każdego wprowadzanego na rynek np. żurawia wieżowego lub samojezdnego jest zobowiązany do ustalenia jego resursu, a więc podania ilości godzin, jakie urządzenie może przepracować bezawaryjnie.

Podczas normalnej eksploatacji urządzenia ważne będzie dokładne określanie, w jakim stopniu warunki eksploatacji sprawiają, że poszczególne układy zużywają się, tracąc swoją żywotność. W przypadku niektórych urządzeń resurs jest ustalany dla maszyny jako całości, w innych wymaga szczegółowych obliczeń. Jest to o tyle ważne, że po osiągnięciu ustalonego limitu urządzenie powinno być poddane gruntownemu przeglądowi specjalnemu.

Jak ustala się resurs dla żurawi samojezdnych i wieżowych?

Podstawowymi urządzeniami transportu bliskiego używanymi w budownictwie są żurawie samojezdne i żurawie wieżowe. W przypadku tych pierwszych resurs określa się na ogół na między 30 a 200 tysięcy cykli. Dla żurawi wieżowych resurs podaje się, bazując na stopniu zużycia konstrukcji żurawia, a także mechanizmów napędowego i podnoszenia w oparciu o parametry określane przez producenta urządzenia. Zgodnie z przepisami eksploatujący urządzenie ma obowiązek wykonywania obliczeń stopnia wykorzystania pozostałego przed przeglądem resursu. Żurawie wieżowe w doskonałym stanie technicznym można wynająć w firmie Łęgprzem z Krakowa. Firma ta oferuje również profesjonalny montaż żurawi, a także udostępnia żurawie samojezdne wraz z operatorem.

Materiał partnera