pełna księgowość

Księgowość pełna a uproszczona

Każdy przedsiębiorca musi wybrać formę księgowości, którą będzie prowadził. Wybór ten uzależniony jest od kilku czynników m.in. rodzaju działalności i wysokości rocznego przychodu. W niektórych przypadkach prowadzenie księgowości pełnej, czyli ksiąg rachunkowych jest wymogiem narzuconym odgórnie, jednak zdecydowana większość przedsiębiorców ma możliwość wyboru jednej z kilku form księgowości uproszczonej.

Czym jest pełna księgowość?

Zarówno księgowość uproszczona, jak i księgowość pełna służą dokumentowaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych w firmie. Dzięki prowadzeniu księgowości zyskujemy wiedzę na temat przychodów i rozchodów oraz aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Podstawową różnicą pomiędzy księgowością pełną i uproszczoną jest to, że wymaga ona prowadzenia rozbudowanych ksiąg rachunkowych. Przejście na księgowość pełną konieczne jest po osiągnięciu przychodów w wysokości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Księgowość pełną muszą prowadzić zarówno osoby fizyczne, jak i m.in. samorządy, banki oraz inne instytucje finansowe. Księgi rachunkowe służą nie tylko analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, ale także pozwalają na jego łatwą kontrolę np. przez ograny podatkowe. W przypadku księgowości pełnej przedsiębiorca zobowiązany jest do księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych w księdze głównej oraz księgach pomocniczych, co wymaga ogromnej wiedzy i skrupulatności.

Księgowość pełna i księgowość uproszczona to dostępne w Polsce sposoby prowadzenia księgowości. Każdy z nich dedykowany jest dla konkretnej grypy podatników – z księgowości uproszczonej korzystają przede wszystkim osoby fizyczne, które poradzą działalność gospodarczą oraz są właścicielami spółek. Z księgowości pełnej muszą korzystać jednostki samorządowe i inne podmioty, a także przedsiębiorcy, którzy przekroczyli umożliwiający prowadzenie księgowości uproszczonej próg dochodowy – wyjaśnia ekspert z Biura Rachunkowego „Atoran” z Poznania.

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona jest zdecydowanie mniej problematyczna w prowadzeniu i daje możliwość wyboru jednej z trzech form opodatkowania. Księgowość uproszczoną prowadzić mogą osoby fizyczne, których obroty roczne nie przekraczają kwoty 200 000 000 euro (netto w przeliczeniu na złotówki). Księgowość uproszczona nie wymaga prowadzenia rozbudowanych ksiąg rachunkowych i umożliwia wybór korzystnej dla danego przedsiębiorcy formy rozliczania się z uzyskanych dochodów. W tym przypadku przedsiębiorcy mogą wybrać:

  • rozliczanie się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego,
  • rozliczenie na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • rozliczenie na podstawie karty podatkowej.

Prowadzenie księgowości uproszczonej jest mniej problematyczne, jednak warto zawsze skorzystać ze wsparcia doświadczonego profesjonalisty już na etapie wyboru odpowiedniej dla danego przedsiębiorcy formy rozliczania przychodów z prowadzonej działalności, dzięki czemu unikniemy niepotrzebnego stresu oraz błędów, które mogą wpłynąć na pozycję rynkową firmy.

Materiał partnera