instalacja wodna

Kosztorysowanie instalacji wodnej – najważniejsze punkty

Aby mogło dojść do montażu instalacji wodnej potrzebna jest odpowiednia dokumentacja. Projekt musi zawierać opis techniczny instalacji oraz budynku, a także obliczenia i rysunki. Obliczenie planowanych kosztów powinno uwzględniać zarówno ceny projektowania, materiałów, jak również kwestię opłacenia pracowników budowlanych. Całkowita wartość usługi zależy od wielu czynników, takich jak jakość i ilość wykorzystanych materiałów, preferencje klienta dotyczące instalacji, metraż budynku oraz jego stan techniczny. Co należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu kosztorysu?

Podstawy prawne do wykonania kosztorysu

Kosztorysowanie instalacji wodnej odbywa się w oparciu o konkretne przepisy prawne. Podstawą do wykonywania obliczeń są katalogi nakładów rzeczowych w kosztorysowaniu robót budowlanych. Sporządzenie dokumentacji wymaga obliczenia kosztów prac projektowych oraz kosztów prac budowlanych.

W projekcie powinny być uwzględnione przewidywane do wykonania prace w odpowiadającej im kolejności, zestawienia ilości jednostek miar oraz potrzebnych materiałów. Należy także wskazać podstawy do ustalania cen. Warto więc zauważyć, że sporządzenie kosztorysu wymaga doskonałej znajomości podstaw prawnych oraz mechanizmów projektowania.

Jak tłumaczy ekspert z Biura Projektów i Nadzorów AQUA PROJEKT: Przepisy prawa wodnego narzucają, jak powinna wyglądać dokumentacja hydrologiczna dla prowadzonych inwestycji. Powinna przygotować ją osoba z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i uprawnieniami.Gospodarka zasobami wodnymi to złożona dziedzina, która musi uwzględniać potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. Ceny przygotowania takiej dokumentacji zależą od obiektu, którego ma ona dotyczyć.

Jakie elementy składają się na całkowity koszt instalacji wodnej?

Koszty instalacji zależą od wielu czynników, dlatego też kosztorys trzeba sporządzić na podstawie różnych aspektów. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę budynek, przy którym instalacja ma być wykonana. Obliczanie kosztów jest zależne od: wysokości i metrażu budynku, rodzaju podłoża oraz wysokości miejsca montażu.

Oprócz miejsca wykonania instalacji ważne są także materiały potrzebne do jej wykonania. One również wchodzą w skład całkowitego kosztu prac. Cena instalacji wodnej zależy od rodzaju i rozmiaru rurociągów. Co to oznacza w praktyce? Rury stosowane do montażu mają różne średnice oraz są zbudowane z różnych tworzyw. To właśnie od wielkości rur oraz jakości materiału zależy ich cena, a co za tym idzie – koszt całego przedsięwzięcia. Oprócz rurociągów, ważne są również takie elementy jak uzbrojenia oraz urządzenia odpowiadające za dostęp do wody ciepłej i zimnej.

Montaż instalacji – jak wpływa na koszt całkowity?

Stan techniczny budynku oraz materiały potrzebne do instalacji to nie jedyne elementy brane pod uwagę przy sporządzaniu kosztorysu. Uwzględnić trzeba także sam montaż, a konkretnie wykorzystane elementy dodatkowe. Do montażu instalacji potrzebne są: baterie, zawory oraz wodomierze (liczniki wody ciepłej i zimnej). Ponadto, do kosztorysu należy dołączyć cenę usługi ekipy budowlanej wykonującej montaż.

Materiał partnera